| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zakres działalności:

 1. realizacja tematów Planu Naukowego NIZP-PZH
 2. realizacja grantów:
  1. „Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych” Nr: UDA-POIG.01.03.01-14-136/09. Kierownik projektu: dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Projekt jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007- 2014; Opis szczegółowy na stronie: www.bioactive.pzh.gov.pl
  2. „Cukry jako surowce odnawialne w syntezie produktów o wysokiej wartości dodanej”.Projekt nr POIG.01.01.02-14-102/09, Koordynator projektu: prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN Wykonawcy z NIZP-PZH: dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH. Okres realizacji: 2010-2014
  3. „Ustalenie korelacji pomiędzy strukturą i właściwościami chiraloptycznymi w antybiotykach beta-laktamowych i ich analogach” Projekt badawczy nr: N N204 092935 Kierownik projektu: prof. Jadwiga Frelek – Instytut Chemii Organicznej PAN Wykonawcy z NIZP – PZH: dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Okres realizacji: lata 2008 – 2011
  4. „Synteza i badanie właściwości peptydowych dendrymerów oddziałujących z biomembranami” Projekt badawczy nr: N N204 239436 Kierownik projektu: prof. Zofia Urbańczyk – Lipkowska – Instytut Chemii Organicznej PAN Wykonawcy z NIZP – PZH: dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH; mgr inż. A. Rajnisz Okres realizacji: lata 2009 – 2012
  5. „Reakcja Kinugasy – nowa, asymetryczna metoda syntezy karbapenamów, karbacefamów, klawamów i oksacefamów” Projekt badawczy nr: N N204 156036 Kierownik projektu: prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN , Wykonawcy z NIZP-PZH: Dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH. Okres realizacji: lata 2009-2012
  6. „Założenia technologiczne otrzymywania oraz badania przedkliniczne niskocząsteczkowych peptydowych związków dendrymerycznych o własnościach przeciwdrobnoustrojowych do zastosowań u ludzi i zwierząt” Numer projektu badawczego- rozwojowego:NR13-0153-10 Kierownik projektu: prof. Zofia Urbańczyk – Lipkowska – Instytut Chemii Organicznej PAN Kierownik grantu cząstkowego: Dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH Wykonawcy z NIZP-PZH: A. Rajnisz, A. Laskowska, A. Guśpiel, M. Postek, J. Ziemska Okres realizacji: lata 2010-2013

Sieć Naukowa:

„Synteza, struktura i właściwości terapeutyczne związków i preparatów organicznych”
Koordynator sieci: prof. dr hab. Marek Chmielewski, IChO PAN, Warszawa
Decyzja nr 73/E-65/SN-003/2006r. Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20.VII.2006r. przyznająca środki finansowe na funkcjonowanie sieci.
Jednostki naukowe tworzące sieć naukową: Instytut Chemii Organicznej PAN, Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN, Instytut Chemii Bioorganicznej PAN, Instytut Farmakologii PAN, Instytut Farmaceutyczny, Narodowy Instytut Leków, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.
Kierownik sieci z NIZP – PZH: Dr hab. n. med. J. Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH

Konsorcjum naukowo-przemysłowe:

„Potencjalny antybiotyk oraz metoda pozyskiwania nowych związków przeciwbakteryjnych”
Jednostki tworzące konsorcjum: NIZP-PZH (lider), Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy (Siedlce).
Kierownik w NIPZ-PZH: Dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH – Samodzielna Pracownia Związków Biologicznie Czynnych
Kierownik w UPH: dr hab. Robert Kawęcki, prof. nadzw. UPH

Skip to content