| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zakład Bakteriologii

Pracownia Zwalczania Czynników Zakaźnych i Skażeń Biologicznych

Kontakt w sprawie badań:

tel. (22) 54 21 330, 54 21 366
fax. (22) 54 21 307

Kontakty e-mail:

 1. Badanie wg norm europejskich chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych – działanie bakteriobójcze/grzybobójcze w obszarze medycznym i w zakładach przetwórstwa spożywczego, warunkach domowych i przemysłowych oraz zakładach użyteczności publicznej:
  fazy 1 (zawiesinowe): PN EN 1040 ; PN EN 1275
  fazy 2 etapu1 (zawiesinowe): PN EN 1276; PN EN 1650; PN EN 13727;
  fazy 2 etapu 2 (nośnikowe) : PN EN 13697, PN EN 14561, PN EN 14562,
  PN EN 16615: 2015-06 – Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne – Ilościowa zawiesinowa metoda określania działania bakteriobójczego oraz bójczego na grzyby drożdżopodobne na powierzchniach nieporowatych z wykorzystaniem działania mechanicznego przy zastosowaniu przecierania w obszarze medycznym (badanie w 4 obszarach). więcej informacji PDF)
 2. Określenie stężenia użytkowego preparatów dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji narzędzi/powierzchni w obszarze medycznym metodą nośnikową PZH DF 01/03,
 3. Badanie działania dezynfekcyjnego preparatów aerozolowych metodą PZH DF 02/03,
 4. Badanie działania sporobójczego preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 03/03,
 5. Określenie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemicznej dezynfekcji bielizny metodą PZH DF 04/03,
 6. Określenie aktywności bakteriobójczej/grzybobójczej preparatów do chemiczno-termicznej dezynfekcji bielizny – badanie wstępne i badanie właściwe metodą PZH DF 05/03,
 7. Określenie zmiany oporności bakterii na działanie chemicznych preparatów dezynfekcyjnych metodą PZH DF 06/03,
 8. Określenie działania bakteriostatycznego i/lub grzybostatycznego chemicznych środków dezynfekcyjnych metodą PZH DF 07/03.

  Zakład Wirusologii

Kontakt w sprawie badań

tel. (22) 54 21 230, 54 21 385
fax. (22) 54 21 385

Kontakty e-mail

Oferta

 1. Badanie środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 14476:2007 „Chemiczne środki dezynfekcyjne i antyseptyczne. Ilościowa zawiesinowa metoda określania wirusobójczego działania chemicznych środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych stosowanych w obszarze medycznym. Metoda badania i wymagania (faza 2/etap1)”.
 2. Badanie środków dezynfekcyjnych przeznaczonych do dezynfekcji chemicznej i chemiczno – termicznej metodą opracowaną przez Zakład Wirusologii w oparciu o zalecenia Europejskiego Komitetu do Spraw Standaryzacji (metoda zaakceptowana przez Biuro Rejestracji Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych – aktualna do 2010 roku).

Pracownia Entomologii Medycznej i Zwalczania Szkodników

Badania Produktów owadobójczych, akarycydów, repelentów

Kontakt w sprawie badań

 • 22 542 13 31, 542 13 78

Kontakty e-mail:

Badania prowadzone są według procedur metodycznych zaakceptowanych przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w systemie jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 1), 2) oraz zgodnie z wymaganiami europejskimi zawartymi w przewodniku „Guidance to replace part of Appendices to charter (page 187 to 200) from TNsG on Produkt Evaluation”(Produkt type 18 – Insecticides, Acaricides and Products to Control other Arthropods and Produkt type 19 – Repellents and Attractants – only concerning arthropods – CA – Dec12-Doc.6.2 a – Final)

1) Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych (Dz. Urz. UE. L 167 z 27.06.2012);

2)Ustawa o produktach biobójczych Dz.U. 2002 Nr 175 poz. 1433 z późn. zm.

Wszystkie badania wykonywane są w systemie jakości zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009

 1. Badania skuteczności środków owadobójczych i roztoczobójczych o działaniu kontaktowym i fumigacyjnym (na owadach biegających, latających i kleszczach)
 2. Badanie skuteczności preparatów pylistych (na owadach biegających)
 3. Badanie trutek pokarmowych o szybkim działaniu (na owadach biegających, latających)
 4. Badanie trutek wolnodziałających (na owadach biegających)
 5. Badanie lepów, taśm, pudełek owadobójczych (na owadach biegających, latających)
 6. Badanie skuteczności działania lamp owadobójczych (na owadach latających)
 7. Badanie larwicydów
 8. Badanie wkładów do elektrofumigatorów (na owadach latających)
 9. Badanie spirali na komary
 10. Badanie preparatów do zwalczania komarów w terenie
 11. Badania repelentów odstraszających komary w terenie i metodyką „sami-field”
 12. Badania repelentów oraz prepeartów o działaniu bójczym na kleszczach.
 13. Ocena skuteczności nowych środków owadobójczych i metod ich stosowania,
Skip to content