| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Badania naturalnej i sztucznej promieniotwórczości

W wyniku awarii w elektrowni jądrowej w Czarnobylu do atmosfery przedostały się znaczne ilości pierwiastków promieniotwórczych, które następnie niesione prądami powietrznymi skaziły większą część Europy, w tym praktycznie cały obszar Polski. Po opadnięciu na powierzchnię ziemi radionuklidy stopniowo wnikały w glebę na coraz większą głębokość. Proces ten zachodził powoli i trwa nadal.

Obecność sztucznych izotopów pochodzących z awarii jądrowej w Czarnobylu w powierzchniowych warstwach gleby, powoduje, iż rośliny wchłaniają je w trakcie swego wzrostu. Następnie drogą pokarmową przedostają się do tkanek zwierzęcych. Spożycie przez człowieka żywności skażonej izotopami promieniotwórczymi w ilościach przekraczających dopuszczalne prawem limity może stanowić potencjalne zagrożenie dla zdrowia i życia.

W środowisku występują również naturalne pierwiastki promieniotwórcze. Spotkać możemy je między innymi w wodzie, w glebie, powietrzu glebowym jak i w materiałach stosowanych w budynkach, stąd też wynika konieczność oznaczania ich stężenia.

Zakład prowadzi między innymi badania dotyczące globalnej aktywności alfa, beta, radu 226Ra, 228Ra, radonu 222Rn oraz trytu 3H w wodzie. Zawartości toru 228Th, radu 226Ra i potasu 40K w surowcach, materiałach budowlanych i odpadach przemysłowych oraz zawartości radonu 222Rn w powietrzu w budynkach mieszkalnych.

Stosowana aparatura pomiarowa

Zakład posiada wysokiej klasy specjalistyczną aparaturę służącą do pomiaru skażeń promieniotwórczych środowiska, w tym wielokanałowy spektrometr gamma, liczniki ciekło-scyntylacyjne Packard Tri Carb 1900 TR, Packard Tri Carb 2500 TR mierniki stężenia radonu w powietrzu AlphaGUARD PQ-2000 oraz Pressi. Aparatura ta podlega stałej wewnętrznej kontroli. Do kalibracji stosowane są wzorce promieniotwórcze posiadające aktualne świadectwa wzorcowania. Od 2006 roku Zakład Higieny Radiacyjnej i Radiobiologii NIZP-PZH posiada Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego Nr AB 509 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji na wykonywanie badań skażeń promieniotwórczych żywności i prób środowiskowych.

Kontakt do nas

Wszelkie pytania dotyczące badań naturalnej i sztucznej promieniotwórczości uprzejmie prosimy kierować pod numer telefonu: 22 54-21-224 / 226.

Skip to content