| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska prowadzi badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne akredytowane jak i nieakredytowane w zakresie badań laboratoryjnych wody i powietrza.

 • Oferta Laboratorium Zakładu Higieny Środowiska
 • Zakład Higieny ŚrodowiskaLaboratorium Zakładu Higieny Środowiska posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) – Certyfikat Akredytacji Nr. AB 509

Zakład Higieny Środowiska prowadzi także opracowania, opinie i oceny w sprawach dotyczących:

 • bezpieczeństwa zdrowotnego wody przeznaczonej do spożycia, wody butelkowanej, wody w kąpieliskach i basenach kąpielowych oraz zagrożeń zdrowotnych, wynikających z jej nieodpowiedniej jakości,
 • wpływu zanieczyszczeń środowiska (wody i powietrza atmosferycznego) na stan zdrowia ludności,
 • skuteczności działania urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych na podstawie wyników badań poziomu zanieczyszczenia mikrobiologicznego pomieszczeń,
 • zasad prowadzenia i funkcjonowania systemów monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia, kąpielisk i powietrza

Potencjalni odbiorcy

 • Komisja Europejska
 • Europejska Agencja Środowiska
 • Inne międzynarodowe instytucje zajmujące się zdrowiem i środowiskiem
 • Ministerstwo Zdrowia
 • Ministerstwo Środowiska
 • Państwowa Inspekcja Sanitarna
 • Państwowa Inspekcja Ochrony Środowiska
 • Pozarządowe instytucje zajmujące się analizą jakości środowiska oraz wpływem środowiska na zdrowie ludzi (NGO, stowarzyszenia, fundacje)
 • Instytucje związane z zaopatrzeniem ludności w wodę przeznaczoną do spożycia (w tym wodociągi)
 • Instytucje prowadzące monitoring jakości powietrza i wody (w tym uczelnie i fundacje)
 • Władze lokalne (województwa, powiaty, gminy, miasta)
 • Zakłady Opieki Zdrowotnej oraz inne obiekty użytku publicznego (badania wody ciepłej w kierunku Legionella, badanie i ocena sprawności działania systemów wentylacji i klimatyzacji)
 • Właściciele i zarządzający budynkami zamieszkania zbiorowego oraz budynkami mieszkalnymi (badania wody ciepłej w kierunku Legionella i jakości mikrobiologicznej powietrza)
 • Zakłady produkcyjne prowadzące okresowe kontrole wód chłodniczych w kierunku wykrywania bakterii z rodzaju Legionella
 • Właściciele i zarządzający obiektami rekreacji wodnej
 • Zakłady uzdrowiskowe i senatoria (badania wód pod kątem zawartości metali, pestycydów chloroorganicznych, węglowodorów aromatycznych)
 • Producenci filtrów do oczyszczania wody stosowanych w gospodarstwach domowych (badania wymywalności metali)
 • Producenci wód butelkowanych źródlanych i mineralnych
 • Producenci i dystrybutorzy preparatów, materiałów i wyrobów wnioskujących o wydanie atestu higienicznego
Skip to content