| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zakład Toksykologii i Oceny Ryzyka NIZP-PZH oferuje:

  1. Oznaczanie pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego
  2. Oznaczanie sumy polichlorowanych bifenyli w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu

Pracownia Pracownia Biomonitoringu Czynników Ryzyka oferuje:

  • Wykonywanie analiz pozostałości pestycydów, polichlorowanych bifenyli, związków bromowanych, ftalanów oraz innych związków mogących wchodzić w łańcuch pokarmowy w żywności i materiale biologicznym,
  • Organizuje badania biegłości w zakresie analizy pozostałości pestycydów w żywności wg Przewodnika ISO/IEC 43,
  • Badania w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności o niskiej i wysokiej zawartości tłuszczu metodą chromatografii gazowej,
  • Badania w zakresie oznaczania pozostałości pestycydów w żywności pochodzenia roślinnego metodą chromatografii cieczowej,
  • Oznaczania pozostałości pestycydów w materiale biologicznym (tkanka tłuszczowa, mleko) metodą chromatografii gazowej,
  • Oznaczanie sumy polichlorowanych bifenyli (PCB) w żywności o wysokiej zawartości tłuszczu i materiale biologicznym metodą chromatografii gazowej,
  • Organizacja badań biegłości w zakresie analizy pozostałości pestycydów w żywności wg Przewodnika ISO/IEC 43.
Skip to content