| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Demografia – Kurs specjalizacyjny w dziedzinie mającej zastosowanie w ochronie zdrowia – EPIDEMIOLOGIA

CEL KURSU

Określenie zakresu dostępnych danych demograficznych oraz opis najważniejszych aspektów aktualnej sytuacji demograficznej kraju.

ZAKRES KURSU

 • Źródła danych demograficznych
 • Rejestracja ruchu naturalnego
 • Struktura demograficzna ludności Polski
 • Mierniki poziomu urodzeń
 • Mierniki umieralności
 • Współczynniki zgonów
 • Tablice trwania życia

ADRESACI KURSU

 • Osoby specjalizujące się w epidemiologii posiadające tytuł zawodowy magistra

Formularz rejestracyjny

  Dane niezbędne do wystawienia FV

  [/group]

  Zgody

  [/group]

  Skip to content