| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dekontaminacja wyrobów wielorazowego użytku – szkolenie w zakresie wykonywania dekontaminacji i postępowań higienicznych w gabinetach tatuażu oraz innych gabinetach świadczących usługi podczas, których może dojść do naruszenia ciągłości skóry.

DATA I ZAKRES KURSU

19 października 2022

 Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku oraz postępowania higieniczne na postawie normy PN-EN 17169: 2020 Tatuowanie – zasady bezpiecznego i higienicznego wykonywania tatuażu. 

20 października 2022

Zasady dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w obszarze poza medycznym, ze szczególnym uwzględnieniem normy PN-EN 13060 – Małe sterylizatory.

CEL KURSU

 • Zapoznanie kursantów z zagadnieniami dotyczącymi zasad bezpiecznego wykonywania tatuażu. Zasadami mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu wg normy PN-EN 17169: 2020, punktami krytycznymi procesów, w których może dojść do przeniesienia zakażenia.
 • Zapoznanie kursantów z zagadnieniami dotyczącymi ryzyka przeniesienia zakażenia drogą krwiopochodną podczas wykonywania zabiegów naruszających ciągłość skóry. Wymaganiami w odniesieniu do procesów mycia, dezynfekcji i sterylizacji na stanowiskach sterylizacji gabinetowej. Zapoznanie się z wymaganiami stawianymi małym sterylizatorom parowym zgodnie z normą PN-EN 13060.

ZAKRES KURSU

 • Zasady bezpiecznego wykonywania zabiegów tatuowania,
 • Instrumentarium tatuażysty – sprzęt i materiały jednorazowego i wielorazowego użytku,
 • Procesy mycia, dezynfekcji i sterylizacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu,
 • Zasady dekontaminacji powierzchni. Higieniczne mycie i dezynfekcja rąk tatuażysty.

ADRESACI SZKOLENIA

 • Osoby pracujące w Państwowej Inspekcji Sanitarnej, kontrolujące gabinety usługowe,
 • Osoby zajmujące się wykonywaniem tatuażu,
 • Osoby pracujące w nadzorze, kontrolujące gabinety tatuażu,
 • Osoby wykonujące w praktyce zawodowej procesy dekontaminacji wyrobów wielorazowego użytku w gabinetach tatuażu.

Formularz rejestracyjny

  Zgody  Skip to content