| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Informacja o możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny Informuje, że istnieje możliwość uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej Zakładu Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych przeznaczonych do stosowania w przemyśle spożywczym, gospodarstwach domowych i zakładach użyteczności publicznej ważnego 180 dni, według uproszczonych procedur rejestracyjnych.

Uzyskanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej jest dobrowolne.

Dokumenty konieczne do uzyskania Świadectwa Jakości Zdrowotnej ważnego 180 dni:

– wniosek o wydanie Świadectwa Jakości Zdrowotnej – strona internetowa NIZP-PZH www.pzh.gov.pl /Usługi – Atestacja – Jak przebiega proces atestacji? – Wniosek o Świadectwo Jakości Zdrowotnej w Zakładzie Bezpieczeństwa Żywności NIZP-PZH,

– pozwolenie na obrót z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych wydanego na 180 dni,

– Karta Charakterystyki preparatu,
– receptura preparatu,
– projekt etykiety w języku polskim,
– próbka produktu.

Możliwe są dwa tryby realizacji:

– tryb zwykły, czas oczekiwania do 10 tygodni, cena 1650,00 zł + 23% VAT,
– tryb ekspresowy, czas oczekiwania do 2 tygodni, cena 2850,00 zł +23% VAT.

Po przedstawieniu badań skuteczności w terminie do 180 dni i przekazaniu dopuszczenia
do obrotu z Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, będzie możliwe przedłużenie Świadectwa na 3 lata  w ramach zapłaconej kwoty.

Skip to content