| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Aktualizacja: 01.07.2023

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH
– Państwowego Instytutu Badawczego

dr n. med. Bernard Waśko

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych

dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. NIZP PZH – PIB
Tel.: 22 54 21 387
E-mail: jsolecka@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 125 C

Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym

dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP PZH – PIB
Tel.: 22 54 21 229
E-mail: bogdan@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 209 C

Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa
Epidemiologicznego i Środowiskowego

dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP PZH – PIB
Tel.: 22 54 21 240
E-mail: rgierczynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 121 AB

Zastępca Dyrektora ds.
Żywienia i Bezpieczeństwa Żywności

dr Jacek Postupolski
Tel.: 22 54 21 399
E-mail: jpostupolski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 106C

 p.o. Pełnomocnik Dyrektora
ds. Operacyjnych

Monika Wiktorska

Tel.: 22 54 21 456
E-mail: mwiktorska@pzh.gov.pl

Dział Zarządzania
Zasobami Ludzkimi

Kierownik: Dominika Ptak
Tel.: 22 54 21 431
E-mail: dptak@pzh.gov.pl, kadry@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 221 C

 Pełnomocnik Dyrektora ds. Zgodności

Izabela Jastrzębska
tel.: 22 54 21 211
e-mail: ijastrzebska@pzh.gov.pl
lokalizacja: pok. 415 AB

Dział Księgowości

Główny Księgowy: Renata Jastrzębska
Tel.: 22 54 21 311
E-mail: rjastrzebska@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 210 C

PION DYREKTORA​

Biuro Dyrektora
Kierownik: Izabela Jastrzębska
tel.: 22 54 21 211
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 415 AB

Archiwum Zakładowe
Kustosz Archiwista: Joanna Mastalerz-Stępniak
Tel.: 22 54 21 317
E-mail: jmastalerz-stepniak@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 014 C

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

Dział Zarządzania Działalnością Naukową
Kierownik: Agnieszka Kubajek
Tel.: 22 54 21 418
E-mail: akubajek@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 207/208 C

Biblioteka Naukowa
Kierownik: Grzegorz M. Święćkowski
Tel.: 22 54 21 264
E-mail: gswieckowski@pzh.gov.plbiblioteka@pzh.gov.pl
Lokalizacja: budynek C

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ZARZĄDZNIA ZASOBAMI LUDZKIMI

Dział Prawny
Radca Prawny Marlena Chłopik
Pełnomocnik Dyrektora ds. Prawnych
Tel.: 22 54 21 417
E-mail: prawnicy@pzh.gov.pl

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości: Ewa Ledzion
Tel.: 22 54 21 290
E-mail: eledzion@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 220 C

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych
Dariusz Skowera
E-mail: iod@pzh.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
Paweł Olszewski
Tel.: 22 54 21 249
E-mail: polszewski@pzh.gov.pl

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
Paweł Olszewski
Tel.: 22 54 21 410
E-mail: olszewski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: łącznik

Dział Promocji i Rozwoju
Kierownik: Sylwia Kalska-Myziak
Tel.: 22 55 09 625
E-mail: skalska-myziak@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 100 C

Kontakt do mediów:

Sylwia Kalska-Myziak
E-mail: skalska-myziak@pzh.gov.pl

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. OPERACYJNYCH

p.o. Kierownika Biura Projektów
Szymon Puczyński
Tel.: 22 55 09 679
E-mail: spuczynski@pzh.gov.pl

Dział Inwestycji i Zarządzania Nieruchomościami
Kierownik: Renata Rogalska
Tel.: 22 54 21 306
E-mail: rrogalska@pzh.gov.pl

Dział Zamówień Publicznych

Kierownik: mec. Kamil Jaworski
Tel.: 22 54 21 426
E-mail:  kjaworski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 200

Dział Informatyczny
Kierownik: Marcin Burzyński
Tel.: 22 54 21 293
E-mail: mburzynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 223 C 

Skip to content