pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny
dr n. med. Grzegorz Juszczyk
Tel.: 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 330 AB

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych:
dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH
Tel.: 22 54 21 387
E-mail: jsolecka@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 125 C

Z-ca Dyrektora ds. Analiz i Strategii w Zdrowiu Publicznym:
dr n. przyr. Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH
Tel.: 22 54 21 229
E-mail: bogdan@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 209 C

Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego:
dr hab. n. med. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH
Tel.: 22 54 21 240
E-mail: rgierczynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 121 AB

Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych:
mgr inż. Rafał Patoła
Tel.: 22 54 21 223
E-mail: rpatola@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 111 C

Pełnomocnik Dyrektora ds. Badań i Rozwoju
mgr Anna Dela
Tel.: 538 896 521
E-mail: adela@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 110 C

Główny Księgowy
mgr Paweł Szymanek
Tel.: 22 54 21 344
E-mail: pszymanek@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 214 C

Inspektor Ochrony Danych
mgr inż. Krzysztof Ludwiniak
Tel.: 22 54 21 389
E-mail: iod@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 219 C

PION DYREKTORA​

Dział Kadr i Płac
Kierownik: mgr Dominika Ptak
Tel.: 22 54 21 346
E-mail: dptak@pzh.gov.pl, kadry@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 221 C

Dział Wsparcia Działalności Usługowej
Kierownik: mgr Anna Dela
Tel.: 538 896 521
E-mail: adela@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 110 C

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości: mgr inż. Ewa Ledzion
Tel.: 22 54 21 290
E-mail: eledzion@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 220 C

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Informacji Niejawnych
mgr inż. Andrzej Zięba
Tel.: 22 54 21 410
E-mail: kpeczynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: łącznik

Pełnomocnik Dyrektora ds. Ochrony Danych Osobowych – Inspektor Ochrony Danych
Inspektor Ochrony Danych: mgr inż. Krzysztof Ludwiniak
Tel.: 22 542 13 89
E-mail: iod@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 219 C

Samodzielne Stanowisko ds. BHP
mgr Paweł Olszewski
Tel.: 22 54 21 249
E-mail: polszewski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 203 C

Biuro Dyrektora
Kierownik Biura Dyrektora
mgr Izabela Jastrzębska
Tel.: 22 54 21 202
E-mail: dyrektor@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 330 AB

DZIAŁ FINANSOWO-KSIĘGOWY

mgr Paweł Szymanek
Tel.: 22 54 21 344
E-mail: pszymanek@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 214 C

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. NAUKOWYCH

Dział Zarządzania Działalnością Naukową
Kierownik: mgr Agnieszka Kubajek
Tel.: 22 54 21 336
E-mail: akubajek@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 207/208 C

Biblioteka Naukowa
Kierownik: mgr Grzegorz M. Święćkowski
Tel.: 22 54 21 262
E-mail: gswieckowski@pzh.gov.pl, biblioteka@pzh.gov.pl
Lokalizacja: budynek C

PION ZASTĘPCY DYREKTORA DS. ADMINISTRACYJNO-EKONOMICZNYCH

Dział Administracyjny
p.o. Kierownika – mgr Dariusz Wierzchowski
Tel.: 22 54 21 284
E-mail: dwierzchowski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 121 C

Dział Analiz, Wdrożeń i Innowacji
Kierownik: Anna Małek
Tel.: 22 54 21 412
E-mail: amalek@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 114 C

Dział Informatyczny
Kierownik: inż. Marcin Burzyński
Tel.: 22 54 21 293
E-mail: mburzynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 223 C

Dział Zaopatrzenia i Zamówień Publicznych
Kierownik: r.pr. Mariola Łukasiewicz
Tel.: 22 54 21 426
E-mail:  mlukasiewicz@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 205 C

Samodzielne Stanowisko ds. Obronnych
inż. Krzysztof Pęczyński
Tel.: 22 54 21 410
E-mail: kpeczynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: łącznik

Samodzielne Stanowisko ds. PPOŻ
mgr inż. Andrzej Zięba
Tel.: 22 54 21 410
E-mail: kpeczynski@pzh.gov.pl
Lokalizacja: łącznik

Archiwum Zakładowe
Kustosz Archiwista: mgr Joanna Mastalerz-Stępniak
Tel.: 22 54 21 317
E-mail: jmastalerz-stepniak@pzh.gov.pl
Lokalizacja: pok. 014 C

Skip to content