| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Komunikat o skróconym dniu pracy

Szanowni Państwo,

mając na względzie przepisy Kodeksu pracy zobowiązujące pracodawcę do ochrony zdrowia i życia pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, w tym podejmowanie działań zmierzających do złagodzenia skutków narażenia Pracowników na wysokie temperatury – zważywszy na aktualne wyjątkowo uciążliwe warunki atmosferyczne – została podjęta decyzja o skróceniu czasu pracy w dniu 29.07.2019 r. do godziny 1400.

Skip to content