| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kierownik
Dr hab. n. med. Jolanta Solecka, prof. nadzw. NIZP-PZH

Lokalizacja
Budynek „C”, I piętro

Pracownicy
Mgr Joanna Ziemska
Mgr inż. Aleksandra Rajnisz
Mgr Magdalena Postek
Mgr Katarzyna Jakubiec-Krześniak
Mgr Adam Guśpiel

Charakterystyka

 • Poszukiwanie i badanie nowych, naturalnych i syntetycznych związków przeciwbakteryjnych oraz inhibitorów β-laktamaz,
 • Hodowla promieniowców i optymalizacja procesu w celu zwiększenia wydajności biosyntezy wtórnych metabolitów,
 • Oczyszczanie bioaktywnych metabolitów metodami SPE, chromatograficznymi i innymi,
 • Określanie struktury chemicznej nowych wtórnych metabolitów (we współpracy z ośrodkami naukowymi: IChO PAN, NIL, UPH),
 • Oznaczanie inhibicji DD-karboksypeptydaz/transpeptydaz w tym DD-peptydazy 64-575, β-laktamaz, esteraz, proteaz i glikozydaz,
 • Oznaczanie aktywności peroksydazy ligninowej, peroksydazy manganowej, ksylanaz,
 • Oznaczanie aktywności acetylocholinoesterazy, butyrylocholinoesterazy,
 • Oznaczanie właściwości antyoksydacyjnych,
 • Oznaczanie właściwości przeciwbakteryjnych (ozn. MIC),
 • Oznaczanie genotoksyczności i aktywności hemolitycznej
 • Oznaczanie inhibicji β-hematyny
 • Oznaczanie inhibicji aminopeptydazy leucynowej

Działalność

Publikacje

Lista publikacji i Patentów (66 pobrań)

Zgłoszenia patentowe/patenty:

 1. Solecka J., Kozerski L., NIZP-PZH, Patent Nr 213879; 15.05.2013r., UP RP.
 2. Solecka J.; NIZP-PZH, Patent Nr 212549; 06.11.2012r., UP RP.
 3. Solecka J., Kozerski L.; NIZP-PZH; United States Patent No.: US 8,344,146 B2, date 01.01. 2013; Appl. No.: 12/675,348.
 4. Solecka J., Kozerski L.: WO 2009/028972 A1, 05.03.2009; PCT/PL2008/050013 [faza narodowa w US serial no. 12/675,348, §371, (25.02.2010), faza narodowa Europa, application No. 08828485.6-2101, (02.03.2010)].
 5. Solecka J., Kawęcki R., Kozerski L.; NIZP-PZH – IChO, Patent Nr P 388 577, 12.2013r., UP RP.
 6. Zgłoszenie patentowe Nr P 403 359 „Pochodne 3,4-dihydroizochinoliny, sposób ich wytwarzania, kompozycje farmaceutyczne zawierające takie pochodne oraz ich zastosowanie” 29.03.2013r; Solecka J., Kawęcki R., Ziemska J., Rajnisz A., Laskowska A., Postek M., Guśpiel A. i współprac.; NIZP-PZH – UPH.
 7. Zgłoszenie patentowe Nr P.404920 “Nowe pochodne kwasu 3,4-dihydroizochinolino-3-karboksylowego o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje (farmaceutyczne) zawierające te pochodne oraz ich zastosowanie” 30.07.2013r; Solecka J., Kawęcki R., Postek M., Pypowski K.; NIZP-PZH – UPH.
 8. Zgłoszenie patentowe Nr P.404885 „Amfifilowe dendrymery o hydrofobowym rdzeniu zawierające w swej budowie centralnie i terminalnie umieszczone aminokwasy lub ich pochodne oraz ich zastosowania” 29.07.2013r; Lipkowska Z., Sowińska M., Solecka J., Laskowska A., Lipkowski A.W., Bochyńska M.; IChO – NIZP-PZH – IMDiK.

Posiadany sprzęt

Fermentor firmy Sartorius Stedim typ BIOSTAT® A PLUS z dwoma zbiornikami fermentacyjnymi o pojemności roboczej 2 i 5l, płaszczem grzejnym, chłodnicą, czujnikami temperatury, pH, pO2, piany, pompą perystaltyczną, kompresorem bezolejowym oraz laptopem DELL.

Zestawy HPLC

 • Zestaw HPLC z gradientem wysokociśnieniowym, oprogramowaniem preparatywnym firmy KNAUER i kolektorem frakcji Foxy R1 (z trzema statywami do probówek o średnicy 12mm, o pojemności 1,5ml oraz do płytek titracynych)
 • Zestaw HPLC z gradientem niskociśnieniowym firmy KNAUER składający się ze Smartline Menagera 5000 (degazer, zespół gradientu niskociśnieniowego oraz interfejs), pompy Smartline Pump 1000, detektora DAD Smartline DAD 2600 190-520nm, komory mieszania oraz programu komputerowego ClarityChrom wersja preparatywna

Sprzęt spektrofotometryczny

 • FLUOstar Omega firmy BMG LABTECH – czytnik mikropłytek wyposażony w spektrofotometr UV/Vis oraz fluorymetr z zestawami filtrów
 • Spektrofotometr Jasco V-630 z przystawką temperaturową Peltiera z możliwością pomiarów minimalnej objętości 50µl oraz analizą kinetyczną

Aparatura do pracy mikrobiologicznej i genetycznej

 • Dwie komory laminarne Biohazard klasa II firmy Nuaire
 • Densytometr firmy BioMerieux
 • Wytrząsarka z inkubacją i chłodzeniem typ ECOTRON firmy INFORS AG, zakres temperatury 10ºC poniżej TR do 60ºC z dokładnością 0,1ºC, zakres wytrząsania 30-550rpm, skok 25mm
 • Cieplarki laboratoryjne firmy Poleco typ ECO CLW-53 o pojemności 56l, z wymuszonym obiegiem powietrza, z zakresem temperatury 5ºC powyżej RT do 70ºC.
 • Termocykler firmy Biorad typ PCR C1000 2×48 z gradientem termicznym, z zakresem temperatur 0-100ºC oraz możliwością zainstalowania detektora optycznego do Real Time PCR
 • Termoblok MKR-13 firmy HLC BioTech
 • Aparat do elektroforezy poziomej zawierający komorę, tackę, pokrywę z przewodami zasilającymi, dwa grzebienie, system do wylewania żeli oraz zasilacz PowerPac Basic
 • Dygestorium Kӧttermann
 • Zamrażarka niskotemperaturowa na -80ºC firmy Nuaire

Sprzęt dodatkowy

 • Wyparka obrotowa próżniowa firmy IKA typ IKA RV10 control V z wbudowanym kontrolerem próżni, 3L łaźnią wodną z zakresem temperatur od TR do 180ºC, , biblioteką rozpuszczalników oraz zaworem magnetycznym regulującym prace pompy próżniowej, obroty 20 – 220rpm
 • Wirówka Sigma 6-16K z chłodzeniem i rotorem kątowy typ 12500 o maksymalnej pojemności 3200ml, maksymalnych obrotach 15000rpm, temperatura w zakresie -20ºC- +40ºC
 • Wirówka firmy Eppendorf typ 5804 z dwoma rotorami: kątowy na probówki 1,5ml (maksymalane obroty 14000rpm) oraz uchylny na probówki Falkon 15ml i 50ml (maksymalne obroty 5000rpm)
 • Wirówka firmy Eppendorf typ MiniSpin o maksymalnych obrotach 13400rpm.
  pH metr firmy Schott typ Lab 850 SET z elektrodą standardową oraz do małych objętości firmy Scott z serii BlueLine 16pH
 • Mieszadło magnetyczne firmy IKA typ RTC Basic z grzaniem do objętości 20L, mieszanie 50-1500 rpm
 • Waga laboratoryjna firmy Sartorius Mechatronics typ CPA225D – OCE, zakres ważenia 1mg – 220g, dokładność 0,01mg oraz bramka elektrostatyczna Sartorius Machatronics
 • Zestaw do filtracji wody Milli Q firmy Elga
 • Zmywarka laboratoryjna firmy Miele
 • Łaźnia wodna z Makrolonu z głowicą termostatyczną firmy Julabo typ ED-13M, z zakresem temperatur 5ºC powyżej RT do 100ºC
 • Myjka ultradźwiękowa z koszem firmy Polsonic typ Sonic 6
 • Lab-dancer firmy Ika
 • Mikroskop OPTA-TECH MN-800 z kontrastem fazowym, ciemnym polem i modułem do epifluorescencji z blokowym zestawem filtrów: B(blue) i G(green)
 • Liofilizator CHRIST Alpha 1-4 LSC
 • Suszarka SUP-18G firmy WAMED
Skip to content