pzh@pzh.gov.pl

OGŁOSZENIE DYREKTORA Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny z dnia 22.01.2021 r. o wolnym stanowisku specjalisty ds. naukowo – administracyjnych w Dziale Zarządzania Działalnością Naukową NIZP-PZH

Etat w pełnym wymiarze czasu pracy. Miejsce świadczenia pracy: Warszawa. Zakres zadań opracowywanie i redagowanie planów zadaniowych oraz rocznego sprawozdaniaz działalności Instytutu na bazie materiałów

Read More »

Komunikowanie ryzyka w sytuacjach kryzysowych

W piśmiennictwie związanym z problematyką zdrowotną nie ma ujednoliconego nazewnictwa odnośnie do komunikowania w sytuacji kryzysowej oraz komunikowania ryzyka w sytuacjach kryzysowych. Nierzadko oba rodzaje

Read More »

PUNKT SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19

Zapraszamy do punktu szczepień przeciwko COVID-19 w Centrum Medycznym przy ulicy Powsińskiej 61/63 w Warszawie. Placówka jest czynna w godzinach 8:00 – 16:00. Proces szczepień

Read More »

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna jest jedną z metod działania promocji zdrowia, ale nie jest z nią tożsama. Nie ma jednej uniwersalnej, uzgodnionej definicji edukacji zdrowotnej. Na przykład

Read More »
Skip to content