pzh@pzh.gov.pl

Program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 09 sierpnia 2019 roku w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy” (Dz. U. z 2019 roku, poz. 1537) wprowadzony został i ustalony program pilotażowy „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”.

Zachęcamy wszystkich Świadczeniodawców, którzy zamierzają zawrzeć umowę na realizację pilotażu
z Narodowym Funduszem Zdrowia dotyczącą oddziałów o profilu wskazanym w § 5 ust. 1 ww. Rozporządzenia, do współpracy w zakresie weryfikacji spełniania założeń pilotażu, w szczególności dotyczących jakości posiłków polegającą na weryfikacji zaawansowanej, tj. prowadzeniu okresowych badań fizycznych, chemicznych oraz mikrobiologicznych żywności.

Projekt umowy o współpracy

Zakres badań do wykonania w ramach współpracy, przewidzianych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2019 r. w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet
w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy
” (Dz. U. 2019, poz. 1537), mających na celu weryfikację spełniania założeń pilotażu, w szczególności dotyczących jakości posiłków będzie obejmował:

  1. Pobieranie i transport prób do badań.
  2. Weryfikację składu potraw, tj. rodzaj i skład produktów.
  3. Badanie wartości odżywczej.
  4. Sprawdzanie gramatury.
  5. Badanie obecności bakterii, pleśni, drożdży.
  6. Badanie obecności zanieczyszczeń.
  7. Obliczanie kaloryczności.
  8. Opracowanie i przekazanie wyników, w tym interpretacja wyników w zakresie wartości odżywczej oraz ocena ryzyka i interpretacja wyników w zakresie zanieczyszczeń chemicznych
    i mikrobiologii.

Mając na uwadze powyższe uprzejmie informujemy, że Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny z siedzibą w Warszawie w celu realizacji przedsięwzięcia zawarł porozumienie o współpracy z Instytutem Żywności i Żywienia im. prof. dra med. Aleksandra Szczygła
z siedzibą w Warszawie umożliwiające wspólne wykonywanie czynności w zakresie określonym przepisami prawa jako laboratoria referencyjne zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie wykazu laboratoriów referencyjnych (Dz. U. z 2012 roku, poz. 728 ze zm.).

Więcej informacji udzielić może: dr Beata Przygoda, tel. (22) 55 09 854 lub mail: bprzygoda@izz.waw.pl

oraz sekretariat: tel. (22) 55 09 677, mail: sekretariat@izz.waw.pl

Do pobrania:
Umowa o współpracy

Skip to content