| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Aktywny nadzór nad wirusowymi neuroinfekcjami o niepotwierdzonej etiologii prowadzony jest ma terenie 107 wytypowanych szpitali. Prowadzą go pracownicy Wojewódzkich Stacji Sanitarno Epidemiologicznych (WSSE) i Powiatowych Stacji Sanitarno Epidemiologicznych (PSSE) w liczbie przekraczającej 100 osób.

Polega on na co tygodniowym sprawdzaniu rejestrów przyjęć pacjentów z neuroinfekcją o prawdopodobnie wirusowej etiologii.
Aktywny nadzór ma za zadanie zacieśnić kontrolę nad zachorowaniami na neuroinfekcje, a głownie na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM). Takie działania pozwolą na oszacowanie zapadalności w województwach biorących udział w badaniu.
Jest to bardzo ważne z punktu widzenia profilaktyki dla osób mieszkających na danym terenie jak i turystów.

Zgodnie z przyjętymi założeniami badanie jest prowadzone od marca 2009 do kwietnia 2010 roku w 11 województwach: lubelskim, małopolskim, mazowieckim, opolskim, podkarpackim, podlaskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko – mazurskim, wielkopolskim oraz zachodniopomorskim. Na terenie 107 placówek medycznych, które w danym województwie głównie hospitalizują neuroinfekcję na szpitalnych oddziałach zakaźnych i neurologicznych. Jedynie w województwach: lubelskim, podlaskim, świętokrzyskim i warmińsko – mazurskim do badania włączonych jest po kilka wytypowanych szpitali.

Badanie oprócz aktywnego monitorowania neuroinfekcji wirusowych i KZM obejmuje systematyczne badanie serologiczne w kierunku KZM wszystkich neuroinfekcji o prawdopodobnie wirusowej etiologii. Badanie ma udowodnić lub obalić tezę, że część neuroinfekcji o niepotwierdzonej etiologii jest powodowane przez wirusa kleszczowego zapalenia mózgu. Uzyskany wynik pozwoli rozpocząć działania w kierunku diagnostyki oraz profilaktyki zachorowań na KZM w Polsce.

Lekarze z włączonych ośrodków medycznych mają możliwość bezpłatnego wykonania badania w kierunku KZM dla swoich pacjentów z objawami neuroinfekcji wirusowej o nieokreślonej etiologii. Lekarz prowadzący aby zlecić badanie proszony jest o wypisanie zlecenia na druku PROGRAMU KZM (do pobrania) i przesłanie materiału biologicznego do laboratorium wirusologicznego NIZP – PZH Wg dostarczonej instrukcji pakowania.

Skip to content