| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt aktywnego nadzoru nad neuroinfekcjami o prawdopodobnie wirusowej etiologii jest prowadzony w wybranych placówkach hospitalizujących neuroinfekcje na terenie 11 województw. Oddziały objęte nadzorem zostały wytypowane przez pracowników Inspekcji Sanitarnej na podstawie zgłoszenia z poprzedzających lat.

Definicja przypadku

Nadzorem objęty jest każdy hospitalizowany pacjent, dla którego lekarz podjąć podejrzenie jednej z następujących jednostek chorobowych:

  • zapalenie opon mózgowych wirusowe i nie określone(A87; B00.3; B02.1);
  • zapalenie opon mózgowych: inne i nie określone(G03);
  • zapalenie mózgu: inne wirusowe, określone(A83; A85; B00.4; B02.0; B25.8);
  • zapalenie mózgu: nie określone(A86);
  • zapalenie mózgu: inne i nie określone(G04.8-G04.9)

Skrócona procedura badania

W wytypowanych placówkach pracownicy właściwych terytorialnie Powiatowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych regularnie, raz w tygodniu, odwiedzają oddziały, rejestrując nowo zdiagnozowane neuroinfekcji o prawdopodobnie wirusowej etiologii.

Na podstawie wizyt przesyłają raporty do wojewódzkich koordynatorów badania raz w tygodniu. W przypadku nie stwierdzenia zachorowań, przesyłając raporty „zerowe”, natomiast w przypadku wystąpienia zachorowań przesyłając krótką informację o każdym zachorowaniu w oparciu o zgłoszenia podejrzenia choroby zakaźnej sporządzonego przez lekarza. Raporty z poszczególnych województw są przekazywane koordynatorom badania w NIZP-PZH.

W ramach projektu lekarz może zlecić badanie próbki surowicy oraz płynu mózgowo-rdzeniowego w Zakładzie Wirusologii NIZP-PZH.
W tym celu musi wypełnić specjalny druk zlecenia, które umożliwi nieodpłatne wykonanie badania w NIZP-PZH. Laboratorium szpitalne odpowiada za odpowiednie przygotowanie i przesłanie właściwie zapakowanych próbek.

Koordynatorzy NIZP-PZH przygotowują comiesięczne raporty, które podsumowują aktywny nadzór oraz badania serologiczne próbek przesłanych z nadzorowanych województw.

Badanie rozpoczęto w kwietniu 2009 r. Planowany okres badania jest zróżnicowany w poszczególnych województwach. W większości placówek skończy się w marcu 2010 r.

Skip to content