| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kierownik projektu naukowego

Dr n.med. Paweł Stefanoff
Kierownik Pracowni Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-13-88
Fax (22) 542-13-94
E-mail: pstefanoff@pzh.gov.pl

Koordynator projektu naukowego

lic. Ewelina Rzepczak
Pracownik Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-12-16
Fax (22) 542-12-31
E-mail: erzepczak@pzh.gov.pl

Koordynator projektu naukowego

mgr Aleksandra Łankiewicz
Pracownik Epidemiologii Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień
Zakład Epidemiologii
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny
ul. Chocimska 24
00-791 Warszawa
Tel (22) 542-12-73
Fax (22) 542-12-31
E-mail: alankiewicz@pzh.gov.pl

Współpracownicy

Dr n.med. Hana Orlíková

Współpracownicy spoza NIZP – PZH

Prof. dr hab. Wojciech Służewski
Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Dr n. med. Maria Hlebowicz
Zastępca ordynatora na oddziale chorób zakaźnych i neuroinfekcji
PCChZiG w Gdaąsku

Dr n. med. Jerzy Sieklucki
Ordynator Oddziału Zakaźnego
Centrum Medyczne w Łancucie]

Dr n. med. Ryszard Konior
Ordynator Oddziału Neuroinfekcji i Neurologii Dziecięcej
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. JP II w Krakowie

Dr n. med. Jolanta Nieścigorska
Klinika Chorób Zakaźnych w Szczecinie

Skip to content