| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Do badania kliniczno-kontrolnego czynników ryzyka zachorowania na KZM w Polsce zostali włączeni pacjenci z potwierdzonym rozpoznaniem kleszczowego zapalenia mózgu, nazywani dalej przypadkami. Ankieterzy mieli za zadanie przeprowadzić wywiad z przypadkiem. Wywiad dotyczył czynników ryzyka KZM, różnych aktywności na świeżym powietrzu związanych z pracą lub wypoczynkiem. Po uzyskaniu zgody osoby chorej na uczestnictwo w badaniu i zebraniu wywiadu, koordynatorzy badania wybierali listę osób w tym samym wieku i tej samej płci co przypadek, mieszkajÂący w tym samym powiecie (grupĂŞ kontrolnÂą). Z osobami z grupy kontrolnej (2 kontrole dobrane do jednego przypadku) zbierany jest wywiad o czynnikach ryzyka KZM. Wynikiem badania będzie porównanie aktywności na świeżym powietrzu miedzy grupą przypadków, a grupą kontrolną.

Przed zebraniem wywiadu, każdy uczestnik był informowany o celach badania i poproszony o wyrażenie zgody na uczestniczenie w badaniu, udokumentowane pisemną zgodą. Formularze pisemnej zgody są jedynymi dokumentami, na których widnieje nazwisko osób ankietowanych. są one przechowywane w bezpiecznym, zamkniętym miejscu w NIZP-PZH.

Skip to content