| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapraszamy szpitale, ambulatoryjne placówki ochrony zdrowia i organizacje zainteresowane promocją zdrowia do przyłączenia się do Międzynarodowej Sieci HPH. Nasza społeczność to blisko 600 instytucji opieki zdrowotnej na całym świecie, których celem jest wspieranie wszystkich organizacji opieki zdrowotnej w zakresie profilaktyki, leczenia i rehabilitacji.

Korzyści dla członków

Wspólna realizacja celu, którym jest inwestycja w promocję zdrowia i politykę zdrowotną świadczoną przez instytucje opieki zdrowotnej.  

Pacjenci i organizacje pacjentów. Sieć HPH skupia się na potrzebach pacjentów i ich bliskich, stwarzając większe szanse na samostanowienie i samoopiekę. Celem tych działań jest osiągnięcie lepszej jakości usług szpitalnych i jakości opieki, przy jednoczesnej poprawie trwałości wyników zdrowotnych.

Personel kliniczny. Sieć HPH koncentruje się na tworzeniu strategii i standardów zawodowych związanych z promocją zdrowia, w których ważna jest satysfakcja pacjentów i ich bliskich z poziomu świadczenia usług zdrowotnych. Jednocześnie wszyscy pracownicy placówek opieki zdrowotnej korzystają ze strategii promocji zdrowia w miejscu pracy, aby zmniejszyć stres i dyskomfort fizyczny wynikający z pracy zawodowej. 

Zorientowanie na zdrowie i promocja zdrowia są ważne kierownictwa szpitali. Zasady te służą tworzeniu strategii i procesów służących poprawie korzyści zdrowotnych płynących z usług, a tym samym zwiększeniu skuteczności i efektywności oraz optymalizacji kosztów. Reputacja instytucji opieki zdrowotnej, zarówno jako usługodawców, jak i miejsc pracy, może tym samym zyskać na wartości,  co znacząco wpływa na pozycję organizacji zdrowotnych na konkurencyjnym rynku usług zdrowotnych.

Skip to content