| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zapraszamy każdy szpital, ambulatoryjną placówkę ochrony zdrowia lub organizację zainteresowaną promocją zdrowia do przyłączenia się do Międzynarodowej Sieci HPH i stania się częścią społeczności obejmującej prawie 600 instytucji opieki zdrowotnej na całym świecie. Celem naszej sieci jest wspieranie wszystkich organizacji opieki zdrowotnej w ich wysiłkach na rzecz zorientowania opieki zdrowotnej na zdrowie oraz zapewnienia, by profilaktyka, leczenie i rehabilitacja były postrzegane z perspektywy zdrowia.

Korzyści dla członków

Istnieją oparte na dowodach argumenty przemawiające za tym, aby instytucje opieki zdrowotnej inwestowały w promocję zdrowia oraz aby zwiększały nacisk na promocję zdrowia i politykę zdrowotną w opiece zdrowotnej.

Pacjenci i organizacje pacjentów skorzystają z HPH, ponieważ sieć skupia się na potrzebach pacjentów i ich bliskich, stwarzając większe szanse na samostanowienie i samoopiekę. Celem tych działań jest osiągnięcie lepszej jakości usług szpitalnych i jakości opieki, przy jednoczesnej poprawie trwałości wyników zdrowotnych.

Personel kliniczny odniesie korzyści z HPH dzięki skupieniu się na wynikach zdrowotnych, jakości życia związanej ze zdrowiem, satysfakcji pacjentów i ich znajomości zagadnień zdrowotnych (alfabetyzm zdrowotny), a także dzięki włączeniu zasad promocji zdrowia,  ich współtworzenie, do standardów zawodowych. Jednocześnie wszyscy pracownicy szpitala skorzystają ze strategii promocji zdrowia w miejscu pracy, aby zmniejszyć ból pleców, stres, niebezpieczne narażenie na substancje i urazy.

Zorientowanie na zdrowie i promocja zdrowia są ważne dla właścicieli i kierownictwa szpitali. Zasady te służą tworzeniu strategii i procesów służących poprawie korzyści zdrowotnych płynących z usług, a tym samym zwiększeniu skuteczności i wydajności oraz zapewnieniu lepszego stosunku jakości do ceny. Reputacja instytucji opieki zdrowotnej, zarówno jako usługodawców, jak i miejsc pracy, może zostać poprawiona, co zmieni pozycję organizacji zdrowotnych na konkurencyjnym rynku usług zdrowotnych.

Jak dołączyć

Istnieją dwa poziomy członkostwa: sieci (członkowie korporacyjni) oraz szpitale i placówki służby zdrowia (członkowie indywidualni). Ponadto mamy też członków stowarzyszonych. Są to organizacje lub instytucje, które wspierają HPH i zajmują się promocją zdrowia.

W Polsce istnieje Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie pod auspicjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – PIB. Koordynatorem Krajowym jest prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka.

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail:

W Polsce istnieje Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie pod auspicjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – PIB.  Koordynatorem Krajowym jest prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka.

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail: bwalewska-zielecka@pzh.gov.pl

Szpital lub placówka medyczna decydująca się na przystąpienie do Polskiej Sieci HPH wypełnia list intencyjny w języku angielskim dostępny tutaj. Dodatkowo można zapoznać się w treścią listu w języku polskim tutaj.

List intencyjny podpisany przez Dyrektora Szpitala/Placówki należy przesłać na adres:

Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Szpitali i Placówek Promujących Zdrowie
Główny Ekspert ds. Promocji Zdrowia w Szpitalach
Biuro Dyrektora
NIZP PZH-PIB
Chocimska 24
00-791 Warszawa

lub jako skan na adres e-mail: bwalewska-zielecka@pzh.gov.pl

Jak dołączyć do sieci HPH - krok po kroku

Krok 1: Wypełnij i podpisz list intencyjny (LOI)*.

Krok 2: Sprawdź, czy w Twoim kraju istnieje sieć krajowa/regionalna. Lista sieci

Krok 3: Jeśli sieć istnieje, wyślij LOI do koordynatora sieci, który przekaże je do Międzynarodowego Sekretariatu HPH.

Krok 4: Jeśli sieć nie istnieje, wyślij LOI bezpośrednio do Międzynarodowego Sekretariatu HPH.

Krok 5: Po zatwierdzeniu przez Zarząd HPH otrzymasz pakiet powitalny.

*Jeśli chcesz zostać członkiem stowarzyszonym, wybierz w LOI opcję “Affliated Member” (członek stowarzyszony).

Struktura opłat HPH

Szpitale lub placówki służby zdrowia nabywające członkostwo w HPH zobowiązane są do uiszczenia rocznej składki członkowskiej. Nasza struktura opłat jest zorganizowana według krajów i grup kredytowych ustalonych przez  Bank Światowy.

Standardowa opłata HPH

300,00 € – za każdy szpital lub placówkę ochrony zdrowia będącą członkiem HPH (kraje o wysokich dochodach)

Obniżona opłata HPH (w tej grupie państw plasuje się też Polska)

200,00 € – za każdy szpital/ placówkę ochrony zdrowia będącą członkiem HPH (kraje o średnich dochodach)

150,00 € – za każdy szpital/placówkę ochrony zdrowia będąca członkiem HPH (kraje o niskich dochodach)

Skip to content