| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Międzynarodowa Sieć Szpitali i Służby Zdrowia Promujących Zdrowie (HPH) działa na rzecz włączania koncepcji, wartości, strategii i standardów lub wskaźników promocji zdrowia w strukturę organizacyjną i kulturę szpitali i służby zdrowia. Dążymy do poprawy zdrowia poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej, relacji między szpitalami i/lub placówkami służby zdrowia, społecznością lokalną i środowiskiem oraz tworzenie warunków prowadzących do satysfakcji pacjentów, krewnych i personelu z opieki zdrowotnej.

HPH obejmuje to takie działania, jak

  • ustanowienie specjalnej struktury zarządzania HPH,
  • informowanie i angażowanie   personelu szpitala lub placówki opieki zdrowotnej w komunikację na temat promocji zdrowia,
  • opracowanie rocznych planów działania, w tym konkretnych projektów do realizacji,
  • opracowanie polityki dotyczącej poszczególnych zagadnień lub dedykowanej do potrzeb populacji,
  • wprowadzenie procedur pomiaru i monitorowania wyników zdrowotnych, wpływu promocji zdrowia i edukacji na zdrowie oraz pomiar i monitorowanie korzyści zdrowotnych dla pacjentów, personelu i społeczności lokalnej w czasie.

Misja i wartości HPH

Cele HPH

Członkostwo HPH

Wizją Międzynarodowej Sieci HPH są szpitale i placówki ochrony zdrowia organizujące swoje modele zarządzania, struktury, procesy i kulturę tak, aby były one skierowane na optymalizację korzyści zdrowotnych pacjentów, personelu i populacji, którym świadczą usługi zdrowotne, oraz społeczności.

Skip to content