| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Diagnostyka i leczenie

Choroba legionistów (legionelozowe zapalenie płuc)

Diagnostyka: zdjęcie RTG klatki piersiowej, badanie moczu, badanie plwociny

Leczenie: Legionella jest patogenem wewnątrzkomórkowym co sprawia, że choć in vitro pałeczki te wykazują wrażliwość na wiele antybiotyków to nie zawsze koreluje to z pożądanym efektem w przypadkach klinicznych.

Choroba legionistów wymaga leczenia antybiotykami i w większość przypadków można ją skutecznie leczyć. Osoby chorujące na legionelozowe zapalenie płuc często wymagają opieki szpitalnej. Możliwe powikłania choroby legionistów obejmują: niewydolność płuc i zgon. Około 1 na 10 osób, które zachorują na chorobę legionistów, umiera z powodu powikłań po tej chorobie. W przypadku zakażeń szpitalnych umiera około 1 na 4 osoby.

Pałeczki Legionella sp. są wrażliwe między innymi na działanie antybiotyków: makrolidowych, fluorochinolonów, tetracyklin, rifampicyny, kotrimoksazolu.

Antybiotyki betalaktamowe, aminoglikozydy i inne antybiotyki, nie wykazują skuteczności klinicznej w leczeniu zakażeń wywołanych przez pałeczki Legionella. W leczeniu zapalenia płuc wywołanego przez pałeczki Legionella nie należy stosować penicylin czy cefalosporyn, ponieważ bakterie te wytwarzają β-laktamazy unieczynniające te antybiotyki.

Objawy

Legionelozowe zapalenie płuc często przebiega w sposób niespecyficzny.

Przebieg choroby może wahać się od lekkiego (kaszel, lekka gorączka i niewielkie zmiany w obrazie rtg płuc) do bardzo ciężkiego, z niewydolnością oddechową zagrażającego życiu chorego. Ponadto u ok. 30%-50% chorych mogą wystąpić objawy ze strony układu nerwowego (np. zawroty głowy, splątanie) oraz ze strony układu pokarmowego (bóle brzucha, biegunka, nudności).

Objawy są widoczne zazwyczaj od 2 do 10 dni  od zakażenia, ale może to również trwać dłużej (np. do 21-dni).

Gorączka Pontiac jest chorobą o przebiegu samo-ustępującym, wyleczenie następuje samoistnie po 3-5 dniach. Najczęstszymi objawami są gorączka i bóle mięśni, nie występują objawy zapalenia płuc. Objawy widoczne są w czasie 24-48 godzin od zakażenia.

Ogniska i epidemie

Choroba legionistów i epidemie gorączki Pontiac występują, gdy dwie lub więcej osób jest narażonych na kontakt z Legionellą w tym samym miejscu i zachoruje mniej więcej w tym samym czasie. Ludzie mogą zachorować na chorobę legionistów lub gorączkę Pontiac, gdy wdychają w powietrzu małe kropelki wody zawierające Legionellę.

Według danych ELSDNet choroba legionistów to sporadyczna infekcja dróg oddechowych z niskimi wskaźnikami zgłaszania w krajach UE / EOG (ogółem 1,4 przypadki na 100 000 mieszkańców). Na przestrzeni lat wyraźnie widać, że liczba zgłaszanych zachorowań wzrasta wraz wprowadzaniem nowych, udoskonalonych laboratoryjnych metod diagnostycznych oraz nowych uregulowań prawnych, zwiększa się też liczba krajów rejestrujących zachorowania na legionelozę.

Epidemie są zwykle kojarzone z budynkami lub obiektami ze złożonymi systemami wodnymi, takimi jak hotele i ośrodki wypoczynkowe, ośrodki opieki długoterminowej, szpitale i statki wycieczkowe. Najbardziej prawdopodobnymi źródłami infekcji są woda używana do pryszniców, wanien z hydromasażem, fontann dekoracyjnych i wież chłodniczych (konstrukcje zawierające wodę i wentylator jako część scentralizowanych systemów chłodzenia powietrzem w budynkach lub procesach przemysłowych).

Ze względu na umiejscowienie źródła zakażenia wyróżnia się następujące kategorie przypadków zachorowań na legionelozę:

HAP (Hospital/nosocomial Acquired Pneumonia) – nabyte w czasie pobytu w szpitalu lub sanatorium; rezerwuarem jest skażona woda w wewnętrznych systemach wodociągowych zakładów opieki zdrowotnej i specjalistyczna aparatura wytwarzająca aerozol wodny,

TAP (Travel Associated Pneumonia) – nabyte w trakcie podróży; rezerwuarem jest skażona woda w obiektach zamieszkania zbiorowego takich jak w hotele, motele oraz  na promach, kempingach, w centrach handlowych, centrach rekreacyjno-sportowych itp.,

CAP (Community Acquired Pneumonia) – nabyte poza miejscem zamieszkania (z wyłączeniem przypadków zachorowań typu HAP i TAP), rezerwuarem jest skażona woda w obiektach przemysłowych, centrach rekreacyjno-sportowych, wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych, prywatnych rezydencjach itp.

STRONY powiązane

Skip to content