| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Potencjalnym źródłem zakażenia człowieka bakteriami z rodzaju Legionella jest woda i aerozol wodny o średnicy kropel mniejszej niż 5 µm.

Zakażenie następuje najczęściej drogą inhalacyjną przez przedostanie się skażonego bakteriami aerozolu wodnego bezpośrednio do pęcherzyków płucnych.

Sporadycznie zakażenie może następować poprzez aspirację. Dzieje się tak, gdy woda przypadkowo dostaje się do płuc podczas picia lub zachłyśnięcia. Do osób o zwiększonym ryzyku aspiracji należą np. osoby z trudnościami w połykaniu.

Zasadniczo nie dochodzi do przenoszenia choroby legionistów i gorączki Pontiac z człowieka na człowieka.

Skip to content