| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Co to jest Legionella?

Legionella to bakteria naturalnie występująca w naturalnych i sztucznych środowiskach wodnych na całym świecie. Pałeczki Legionella mogą powodować dwa rodzaje chorób u ludzi: chorobę legionistów (zachorowanie o przebiegu ciężkiego zapalenia płuc) i Gorączkę Pontiac (zachorowanie o  łagodniejszym przebiegu i objawach grypopodobnych.)

Jakie są objawy legionelozy?

Choroba legionistów: objawy zobejmują: atypowe zapalenie płuc, gorączkę, dreszcze, kaszel, ból głowy, osłabienie, bóle mięśni. Zwykle objawy pojawiają się w czasie od 2-10 dni.

Gorączka Pontiac: objawy  grypopodobne;  zwykle pojawiają się w czasie od 5 godzin do 3 dni.

W jaki sposób leczy się legionelozę?

Choroba legionistów może być skutecznie leczona antybiotykami. Osoby z grupy ryzyka mogą wymagać dłuższego okresu rekonwalescencji.

Jak można zmniejszyć ryzyko zakażenia Legionella?

W zakresie nadzoru nad wewnętrznymi systemami wodociągowymi w celu zmniejszenia ryzyka występowania i namnażania się w nich Legionella, należy utrzymywać odpowiednią temperaturę ciepłej wody użytkowej oraz wody zimnej (tzw.reżim temperaturowy) oraz zapewnić właściwą konserwację i systematyczne czyszczenie wszystkich instalacji wodnych i urządzeń. Szczególną uwagę należy poświęcić urządzeniom, które podczas użytkowania mogą wytwarzać aerozol wodny, m.in.  takich jak słuchawki prysznicowe, wanny z hydromasażem i nawilżacze powietrza.

Co to jest reżim temperaturowy?

Reżim temperaturowy jest efektywnym środkiem kontroli zapobiegającym namnażaniu się Legionella zarówno w systemach ciepłej wody użytkowej jak i  wody zimnej. Zakres temperatur sprzyjających namnażaniu się Legionella to 25-45°C. W punktach czerpalnych temperatura wody zimnej powinna być niższa niż 20°C, natomiast temperatura wody ciepłej powinna być wyższa niż 50°C. W przypadku długich i rozbudowanych wewnętrznych systemów wodociągowych, konieczne może być utrzymywanie odpowiednio wyższej temperatury wody w podgrzewaczu, umożliwiające osiągnięcie właściwej temperatury wody w punktach czerpalnych.

Jak długo bakterie  Legionella przeżywają  w powietrzu?

Legionella w aerozolach może przetrwać przez kilka godzin, a ich przeżywalność zależy od wilgotności i szczepu bakterii.

Skip to content