| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Szczególnie narażone na zakażenie pałeczkami Legionella są osoby:

  • > 50 roku życia (częściej mężczyźni niż kobiety),
  • nadużywające alkoholu,
  • palące papierosy,
  • podróżujące,
  • o obniżonej odporności lub przyjmujące leki osłabiające układ odpornościowy (m. in. osoby: po przeszczepach narządów, leczone z powodu nowotworów),
  • z przewlekłymi chorobami dróg oddechowych, cukrzycą, niewydolnością nerek lub wątroby,
  • długo przebywające w środowisku, w którym obecny jest aerozol wodny (hydroterapia, wanny wirowe, instalacje przemysłowe, instalacje klimatyzacyjne itp.).
Skip to content