| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rezerwuary

Bakterie z rodzaju Legionella występują w  środowisku naturalnym, w wodach powierzchniowych i gruntowych, a także w naturalnych źródłach wody gorącej, w strefach przybrzeżnych wód morskich oraz w glebie.

Pałeczki te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdy zasiedlają  tzw. sztuczne rezerwuary wody, w których w niekontrolowany sposób mogą się namnażać. Ze względu na inhalacyjny charakter zakażenia, szczególnie niebezpieczne jest zasiedlanie przez Legionella instalacji wodnych i urządzeń wytwarzających aerozole wodne.

Do rezerwuarów, które mogą być źródłem bakterii Legionella zaliczane są między innymi :

 • wieże chłodnicze
 • wewnętrzne systemy wodociągowe wody ciepłej i zimnej
 • zbiorniki i podgrzewacze ciepłej wody
 • głowice prysznicowe i baterie zlewowe
 • wanny z hydromasażem
 • dekoracyjne fontanny
 • nawilżacze

Środowiskowe czynniki ryzyka

W instalacjach i urządzeniach wodnych występowaniu i namnażaniu pałeczek Legionella sprzyjają następujące czynniki środowiskowe:

 • temperatura wody 25 – 50ºC (optymalna do namnażania 35- 46ºC),
 • stagnacja wody – brak recyrkulacji, ślepe odcinki,
 • występowaniu biofilmu,
 • obecność osadów, mułu, kamienia kotłowego, produktów korozji,
 • obecność innych mikroorganizmów,
 • pH wody 5,0 – 8,5,
 • zbyt niskie stężenie związków dezynfekcyjnych.
Skip to content