| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rezerwuary

Bakterie z rodzaju Legionella powszechnie występują w  środowisku naturalnym, między innymi w wodach powierzchniowych (rzekach, jeziorach, innych zbiornikach wodnych), a także źródłach termalnych, strefach przybrzeżnych wód morskich oraz glebie. Pałeczki Legionella są zdolne do przeżywania w środowisku w szerokim zakresie temperatur, a ich liczebność w wodach naturalnych  jest zazwyczaj nieduża.

Legionella mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdy zasiedlają  tzw. sztuczne rezerwuary wody, w których w niekontrolowany sposób mogą się namnażać. Ze względu na inhalacyjny charakter zakażenia, szczególnie niebezpieczne jest zasiedlanie przez Legionella wież chłodniczych, wewnętrznych systemów wodociągowych oraz związanych z nimi  urządzeń wytwarzających aerozol wodne.

Do sztucznych rezerwuarów, które mogą być źródłem bakterii Legionella zaliczane są między innymi :

 • wieże chłodnicze, skraplacze wyparne,
 • wewnętrzne systemy wodociągowe (instalacje ciepłej wody użytkowej i wody zimnej), w tym armaturę sanitarna (np. słuchawki prysznicowe, deszczownice, baterie),
 • zbiorniki i urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • wanny z hydromasażem,
 • dekoracyjne fontanny,
 • nawilżacze.

Wieże chłodnicze, skraplacze wyparne są urządzeniami wykorzystywanymi między innymi do schładzania powietrza w budynkach użyteczności publicznej lub chłodzenia procesów technologicznych w zakładach przemysłowych. Mogą one generować aerozol wodny, który przenoszony jest na większe odległości i tym samym stanowią zagrożenie dla większej populacji.

Wewnętrzne systemy wodociągowe wiązane są również z zachorowaniami na legionelozę i pobytem np. w obiektach turystyczno-wypoczynkowych lub w budynkach użyteczności publicznej, w których występują urządzenia wytwarzające aerozol wodny. Do zakażenia najczęściej dochodzi w czasie korzystania z prysznica, ale źródłem zakażenia mogą być również inne urządzenia np. wanny z hydromasażem, fontanny.

Środowiskowe czynniki ryzyka:

W instalacjach i urządzeniach wodnych występowaniu i namnażaniu pałeczek Legionella sprzyjają następujące czynniki środowiskowe:

 • temperatura wody 25-45º C,
 • stagnacja wody – brak lub niesprawne obiegi cyrkulacyjne, występowanie odcinków instalacji o ograniczonym przepływie wody lub jej zastoin,
 • obecność biofilmu i ameb,
 • osady, produkty korozji,
 • inne mikroorganizmy,
 • pH wody 5,0-8,5,
 • zbyt niskie stężenie środków dezynfekcyjnych.
Skip to content