| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rezerwuary

Bakterie z rodzaju Legionella występują w środowisku naturalnym, w wodach powierzchniowych i gruntowych, a także w źródłach termalnych, w strefach przybrzeżnych wód morskich oraz w glebie.

Pałeczki te mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia ludzi, gdy zasiedlają tzw. sztuczne rezerwuary wody, w których w niekontrolowany sposób mogą się namnażać. Ze względu na inhalacyjny charakter zakażenia, szczególnie niebezpieczne jest zasiedlanie przez Legionella wewnętrznych instalacji wodnych i urządzeń wytwarzających aerozole wodne.

Do rezerwuarów, które mogą być źródłem bakterii Legionella zaliczane są między innymi :

 • wieże chłodnicze,
 • wewnętrzne systemy wodociągowe wody ciepłej i zimnej,
 • zbiorniki i urządzenia do przygotowania ciepłej wody użytkowej,
 • armatura sanitarna (np. słuchawki prysznicowe, deszczownice, baterie),
 • wanny z hydromasażem,
 • dekoracyjne fontanny,
 • nawilżacze.

Środowiskowe czynniki ryzyka

W instalacjach i urządzeniach wodnych występowaniu i namnażaniu pałeczek Legionella sprzyjają następujące czynniki środowiskowe:

 • temperatura wody 25 – 50oC (optymalna do namnażania 35- 46oC),
 • stagnacja wody – brak lub niesprawne obiegi cyrkulacyjne, występowanie odcinków instalacji o ograniczonym przepływie wody lub jej zastoin,
 • biofilm,
 • osady, kamień kotłowy, produkty korozji,
 • inne mikroorganizmy,
 • pH wody 5,0 – 8,5,
 • zbyt niskie stężenie związków dezynfekcyjnych.
Skip to content