| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Kluczem do zapobiegania chorobie legionistów jest minimalizacja ryzyka rozwoju i kolonizacji pałeczkami Legionella przede wszystkim sztucznych rezerwuarów wody. Nie dysponujemy obecnie szczepionkami, które mogą chronić przed chorobami wywołanymi przez bakteriami z rodzaju Legionella.

Właściciele i zarządcy budynków prowadząc odpowiedni nadzór, w tym systematyczną konserwacje wewnętrznych systemów wodociągowym i związanych z nimi urządzeń oraz wdrażając odpowiednie środki kontrolne mogą skutecznie ograniczać występowanie warunków sprzyjających występowaniu i namnażaniu się Legionella.

W tym celu powołuję się zespoły opracowujące i wdrażające tzw. Program Zarządzania Wewnętrznymi Systemami Wodociągowymi (WSW)

Według nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w obszarze dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskazano na konieczność prowadzenia oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych zgodnie z art. 10.

Skip to content