| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Obecnie nie ma szczepionek, które mogą chronić przed chorobami wywołanymi przez Legionella.

Zapobieganie zakażeniom wywoływanym przez Legionella polega przede wszystkim na ograniczaniu warunków sprzyjających rozwojowi i kolonizacji sztucznych rezerwuarów wody przez te bakterie.

Właściciele i zarządcy budynków prowadząc odpowiedni nadzór, w tym systematyczną konserwacje wewnętrznych systemów wodociągowym i związanych z nimi urządzeń oraz wdrażając odpowiednie środki kontrolne mogą skutecznie ograniczać występowanie warunków sprzyjających występowaniu i namnażaniu się Legionella.

W tym celu powołuje się zespoły opracowujące i wdrażające tzw. Program Zarządzania Wewnętrznymi Systemami Wodociągowymi.

Według nowej Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/2184 w obszarze dotyczącym wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wskazano na konieczność prowadzenia oceny ryzyka w wewnętrznych systemach wodociągowych zgodnie z art. 10.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020L2184

Skip to content