pzh@pzh.gov.pl

Definicja

Babeszjoza (piroplazmoza) jest chorobą odkleszczową rzadko wykrywaną wśród ludzi. Choroba należy do grupy zoonoz wywoływanych przez pierwotniaki Babesia. Znaczny procent osób chorych na babeszjozę zamieszkuje tereny o intensywnej hodowli krów. Czynnikami ryzyka są niedobór odporności, niewydolność lub brak śledziony. Zdarza się, że babeszjoza współistnieje z innymi chorobami odkleszczowymi.

Przenoszenie

Zakażenie następuje w wyniku ukłucia przez zakażonego kleszcza.

Objawy

Choroba często ma przebieg bezobjawowy ale może mieć również ciężki, wówczas stanowi zagrożenie dla życia. Objawy babeszjozy przypominają malarię. Do najczęstszych należą

  • wysoka gorączka
  • dreszcze
  • bóle głowy
  • bóle mięśniowe
  • nudności, wymioty

Możliwość wystąpienia hemolizy, niewydolności nerek i obrzęku płuc.
W przypadku osób żyjących z HIV babeszjoza może mieć ciężki przebieg ze względu na znacznie osłabioną odporność.

Diagnoza

Na podstawie badań morfologicznych krwi, ogólnego moczu. Rozpoznanie opiera się o wykryciu pasożytów w kropli krwi barwionej metodą Giemsy.

Leczenie
Antybiotykoterapia

Zapobieganie
Ogólnie przyjęte środki prewencyjne wobec kleszczy – odpowiednia odzież, stosowanie repelentów.

Skip to content