pzh@pzh.gov.pl

Cykl życiowy kleszcza trwa 2-3 lata i posiada trzy stadia rozwojowe:

  • larwa,
  • nimfa,
  • postać dorosła

Kleszcze są pasożytami bezwzględnie krwiopijnymi, wymagającymi co najmniej 3 żywicieli w każdym stadium rozwoju. Przebywają na człowieku lub zwierzęciu krótko (2 godz. – 7 dni), jednak żyją dość długo, średnio 2-4 lata.

Poszczególne stadia kleszczy
  1. Zapłodniona dorosła samica składa około 2000 jaj, które potrzebują od 3 do 36 tygodni na przekształcenie się w larwę;
  2. Larwa po napiciu się krwi zaczynają linieć i przemieniać się w nimfę, trwa to od 5 tygodni do 5 miesiący;
  3. Następnie nimfy szukają 2 żywicieli aby po 5 – 8 miesiącach zamienić się w dorosłe postacie zdolne do rozmnażania.

Ogólna objetość wypitej krwi w ml (wg Balashov, 1973)

  • larwa: 3,754 ul
  • nimfa: 62,183 ul
  • samica: 3 657,2 ul
Skip to content