pzh@pzh.gov.pl

Transport materiałów biologicznych w Polsce nie jest w pełni uregulowany, co szczególnie dotyczy przesyłania materiałów między laboratoriami. Brakuje uregulowań prawnych odnoszących się do transportu ludzkiego materiału biologicznego pobranego w celach diagnostycznych. Dlatego posługujemy się wymogami Światowej Organizacji Zdrowia. Najistotniejszym aspektem przesyłania materiałów jest właściwe pakowanie i zabezpieczenie próbki tak aby transport nie stwarzał niebezpieczeństwa kontaminacji środowiska i zaburzeń wyniku.

Informacje dotyczące pobierania materiałów do badania.

Surowica lub osocze:

  • bez hemolizy, pobrana jałowo do szczelnie zamykanej probówki. Do 48 godzin od momentu uzyskania, próbki można przechowywać i transportować w temperaturze pokojowej (21 ± 40 C), chociaż lepiej przechowywać je i transportować w warunkach chłodni (5 ± 30 C ). Jeżeli próbka będzie przechowywana powyżej 48 godzin należy ją zamrozić i transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie;
  • krew pełna w ilości około 5 ml; Krew pełna pobrana “na skrzep”. Próbkę należy dostarczyć do laboratorium bezzwłocznie w przeciągu 2 h od pobrania

płyn mózgowo-rdzeniowy:

  • pobrany jałowo do szczelnie zamykanej probówki. Do 48 godzin od momentu uzyskania, próbki można przechowywać i  transportować w temperaturze pokojowej (21 ± 4oC), chociaż lepiej przechowywać je i transportować w warunkach chłodni (5 ± 3oC ). Jeżeli próbka będzie przechowywana powyżej 48 godzin należy ją zamrozić i transportować w warunkach uniemożliwiających rozmrożenie.

UWAGA: oznaczenia obecności swoistych przeciwciał w płynie mózgowo-rdzeniowym należy zawsze wykonywać
równolegle z oznaczeniami w surowicy pobranej w tym samym czasie.

Informacje dotyczące ilość materiału przesyłanego do badania.

W laboratorium prosimy o odlanie pobranego materiału przez lekarza do czterech próbówek (w pierwszej kolejności do próbówek
o pojemności 0,5 ml):
– po dwie o pojemności 0,5ml i 0,2ml płynu mózgowo – rdzeniowego i surowicy

Informacje dotyczące sposobu opisania próbówek

Kolejność informacji na probówce:

  • inicjały chorego,
  • płeć
  • rok urodzenia,
  • numer województwa,
  • rodzaj materiału biologicznego (PMR, SUR)

Zasady pakowania.

Skip to content