| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Dyrektor Instytutu
dr n. med. Grzegorz Juszczyk

Z-ca Dyrektora ds. Zdrowia Publicznego
dr Bogdan Wojtyniak, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Epidemiologii i Mikrobiologii
dr. hab. Rafał Gierczyński, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Naukowych
dr hab. Jolanta Solecka, prof. NIZP-PZH

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjno-Ekonomicznych
mgr inż. Rafał Patoła

Główny Księgowy
Ewa Marciniak

Pełnomocnik Dyrektora ds. Jakości
mgr inż. Ewa Ledzion

Skip to content