pzh@pzh.gov.pl

Pracownia Chorób Zwalczanych Drogą Szczepień prowadzi cztery badania dotyczące epidemiologii kleszczowego zapalenia mózgu(KZM):

  • Badanie oceny ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem KZM poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka, prowadzone od 2006 r.,
  • Badanie aktywnego nadzoru nad wirusowymi neuroinfekcjami o niepotwierdzonej etiologii w Polsce, kwiecień –  marzec 2010 r.,
  • Badanie czynników ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu w Polsce, styczeń  – grudzień 2009 r.,
  • Badanie  rozpowszechnienia wirusa KZM w kleszczach, prowadzone od marca 2008 r.

1. Badanie oceny ryzyka przeniesienia zakażenia wirusem KZM poprzez spożycie niepasteryzowanego mleka umożliwi odpowiedź na pytanie jakie jest prawdopodobieństwo zachorowania na KZM po wypiciu niepasteryzowanego mleka.

2. Badanie Czynników ryzyka KZM ma na celu zidentyfikowanie determinantów ryzyka zachorowania na kleszczowe zapalenie mózgu (KZM) poprzez przeprowadzenie badania kliniczno-kontrolnego w Polsce. Czytaj więcej…

3. Badanie Aktywnego Nadzoru przede wszystkim pozwoli na leprze poznanie i monitorowanie sytuacji epidemiologicznej KZM na terenie naszego kraju.  Ponadto dzięki badaniom serologicznym próbek pacjentów z nieokreśloną wirusową neuroinfekcją uzupełnimy naszą wiedzę o etiologii tych zachorowań Czytaj więcej…

4. Badanie rozpowszechnienia wirusa KZM w kleszczach polega na badaniu kleszczy na obecność wirusa KZM.

BADANIE AKTYWNEGO NADZORU NAD NEUROINFEKCJAMI

Badanie aktywnego nadzoru nad neuroinfekcjami
Skip to content