| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Wystawiane dokumenty dotyczą:

Sporządzania opinii, ocen, ekspertyz dot. m.in. wpływu zanieczyszczeń środowiska na zdrowie ludzi oraz interpretacji zapisów w obowiązujących aktach prawnych i normach z zakresu ochrony zdrowia, środowiska oraz stosowanych metod badawczych.

za godzinę pracy: 122,00 zł (netto) / 150,06 zł (brutto)

wydawania zaświadczenia dot. substancji czynnych i preparatów biobójczych, na które został wydany atest przed 01.XII.2002r.

cena jednostkowa za każdą substancję, preparat: 131,15 zł (netto) / 161,31 zł (brutto)

Kontakt: Przyjmowanie wniosków realizuje Sekretariat Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

Skip to content