| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

p.o. Kierownik
dr Jacek Postupolski

Lokalizacja
Budynek C, I p., pokój 105

Sekretariat
Osoba kontaktowa: Katarzyna Lubowiecka-Wilk
Telefon: 22 54 21 314
Pokój: C 105

Pracownicy

dr Elżbieta Maćkiw
mgr inż. Monika Mania
mgr inż. Marzena Pawlicka
mgr inż. Joanna Gajda-Wyrębek
mgr inż. Andrzej Starski
mgr inż. Jolanta Kurpińska-Jaworska
mgr inż. Małgorzata Szczęsna
mgr inż. Małgorzata Mazańska
mgr Małgorzata Rebeniak
mgr Monika Stasiak
mgr farm. Jolanta Jarecka
mgr Joanna Kowalska
mgr Katarzyna Kucharek
mgr Tomasz Szynal
techn. Urszula Karczewicz

Charakterystyka

Działalność Zakładu obejmuje zagadnienia ochrony zdrowia publicznego w zakresie bezpieczeństwa żywności, w tym materiałów i wyrobów do kontaktu z żywnością:

 • badania naukowe,
 • szkolenia,
 • monitoring biologicznych i chemicznych czynników ryzyka,
 • ekspertyzy w zakresie oceny ryzyka,
 • laboratorium referencyjne w zakresie zanieczyszczeń chemicznych i mikrobiologicznych w żywności i materiałów do kontaktu z żywnością.

Działalność

 • Badania biegłości
 • Usługowa
 • Dydaktyczna

Pliki

 1. Wniosek o świadectwo ZBŻ
 2. Informacje ogólne dotyczące świadectw jakości zdrowotnej
 3. Wykaz dokumentów niezbędnych do wydania świadectwa jakości zdrowotnej na wyroby metalowe, ceramiczne, szklane
 4. Dokumenty konieczne do uzyskania świadectwa jakości zdrowotnej dla preparatów dezynfekcyjnych i myjąco-dezynfekcyjnych
 5. Świadectwa jakości zdrowotnej dla kosmetyków i chemii gospodarczej
 6. Cennik

Jednostki podrzędne

Skip to content