pzh@pzh.gov.pl

A-AZ-22-184/10/20 – Wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24.

Wybór oferty Zaproszenie do złożenia ofert Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy Rysunek nr 1 do PFU – Rzut sutereny -założenia koncepcyjne Rysunek

Czytaj więcej »

A-AZ-22-54/10/20 – Zaprojektowanie i wymiana wewnętrznych instalacji elektrycznych w pomieszczeniach (byłej stołówki) przeznaczonych na potrzeby pomieszczeń szkoleń i pokazów kulinarnych (klasopracowni) w budynku „C” Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny położonego w Warszawie przy ul. Chocimskiej 24

Informacja o unieważnieniu postępowania Zaproszenie do złożenia ofert A AZ 22 54 10 20 Zał nr 1 do zaproszenia – formularz ofertowy Załącznik nr 1A

Czytaj więcej »