| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rozwój potencjału informatycznego Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny

CEL PROJEKTU

Specjalistyczna sieć udostępniania danych medycznych i komunikacji

  • monitorowanie biologicznych, chemicznych i fizycznych
    czynników ryzyka w wodzie
  • zbieranie informacji o chorobach zakaźnych, zakażeniach
    i danych epidemiologicznych
  • udostępnianie zasobów statystycznych oraz wyników
    badań na potrzeby naukowo-badawcze
  • wymiana informacji z sieciami medycznymi

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013. Priorytet 2. Infrastruktura sfery B+R, Działanie 2.3 Inwestycje związane z rozwojem infrastruktury informatycznej nauki, Poddziałanie 2.3.1 Projekty w zakresie infrastruktury informatycznej nauki i 2.3.2 Projekty w zakresie rozwoju zasobów informacyjnych w postaci cyfrowej.
Nr POIG.02.03.00-00-015/08

PARTNERZY

Unia Europejska Logotyp Na granatowym tle 12 żółtych gwiazdek tworzących okrąg
logo_innowacyjna_gospodarka
Logo PZH
Skip to content