pzh@pzh.gov.pl

Badanie i ocena wpływu klimatu na stan zdrowia oraz wypracowanie działań związanych z adaptacją do jego zmian

Ministerstwo Zdrowia logo

Zadanie realizowane ze środków
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020,
finansowane przez Ministra Zdrowia