| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego  PZH – Państwowy Instytut Badawczy informuje, iż z dniem 01.08.2020r., postępowania o udzielenie zamówień publicznych, prowadzone będą za pośrednictwem Platformy zakupowej, zwanej dalej „Platformą”, pod adresem: nizp-pzh.ezamawiajacy.pl, gdzie:

• Wykonawcy mogą zapoznać się dokumentacją postępowania oraz zadawać pytania do SIWZ bez konieczności zakładania konta Wykonawcy i logowania się na Platformie.

• Wykonawcy mogą przystąpić do postępowania za pomocą funkcjonalności „Przystąp do postępowania”. Opcja ta wymaga zalogowania się Wykonawcy do Platformy. Poprzez wprowadzenie danych użytkownika: e-mail oraz hasło, po uprzednim założeniu konta.

Założenie konta BASIC wystarczającego do korzystania z Platformy jest bezpłatne.

• Proces zakładania konta Wykonawcy i logowania się do Platformy zawiera opracowanie „OnePlace – INSTRUKCJA WYKONAWCY [Konto BASIC – Zakres stosowania: rejestracja, logowanie]” dostępne tutaj.

• Proces akceptacji wniosku rejestracyjnego, w przypadku poprawnie wprowadzonych danych trwa do 24 godzin w dni robocze.

W przypadku pytań związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznych Platformy, należy skorzystać z pomocy Centrum Wsparcia Klienta (dostępnego codziennie od poniedziałku do piątku w godz.
od 9.00 do 17.00 –  z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy), pod nr tel. 22 257 22 23  lub adresem e-mail: oneplace@marketplanet.pl

UWAGA!

Wszystkie postępowania wszczęte i zakończone przed dniem 01.08.2020 r., znajdują się w poniżej w ARCHIWUM.

Skip to content