pzh@pzh.gov.pl

Patronat honorowy Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny

Przyznanie patronatu Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny wydarzeniu lub przedsięwzięciu jest wyróżnieniem honorowym, podkreślającym rangę oraz szczególny charakter wydarzenia ważnego dla zdrowia publicznego w Polsce.

NIZP-PZH obejmuje patronatem wydarzenia lub przedsięwzięcia o tematyce ściśle związanej zakresem działania NIZP-PZH. Objęcie patronatem nie oznacza deklaracji wsparcia finansowego.

Wniosek o patronat NIZP-PZH powinien zostać złożony najpóźniej na miesiąc przed planowanym rozpoczęciem wydarzenia lub przedsięwzięcia.

  1. Uzupełnij wniosek (pobierz wzór wniosku)

  2. Dołącz wskazane we wniosku załączniki

  3. Prześlij dokumenty:

  • Pocztą tradycyjną na adres:

Dział Wsparcia Działalności Usługowej

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny

Ul. Chocimska 24

00-791 Warszawa

lub

  • pocztą elektroniczną na adres:

patronaty@pzh.gov.pl

Pamiętaj aby w przypadku objęcia przez NIZP-PZH patronatem wydarzenia lub przedsięwzięcia, umieścić taką informację wraz z logo NIZP-PZH w materiałach promocyjnych. Logo oraz zasady jego użycia zostaną przesłane drogą elektroniczną.

Pobierz regulamin

Pobierz wzór wniosku

Wydarzenie

Data

Miejsce

Organizator

“Samorząd terytorialny w trosce o zdrowie mieszkańców”

03.10.2019

Uniejów

Narodowy Instytut Samorządu Terytorialnego

Forum “Serce Pacjenta”

28.09.2019

Katowice

Polskie Towarzystwo Kardiologiczne

“Zdrowie Mężczyzn”

4-5.06.2019 r.

Lublin

Katedra Zdrowia Publicznego – Wydział Nauk o Zdrowiu; Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Forum Zakażeń “Wyzwania w leczeniu i profilaktyce zakażeń”

4-6.04.2019 r.

Jachranka

Evereth Publishing Sp. Z o.o.

VI Warszawskie Dni Promocji Zdrowia ” Nowoczesny Pacjent – Świadomy, Samodzielny, Odpowiedzialny. 10 lat Rzecznika Praw Pacjenta”

7-8.03.2019 r.

Warszawa

Studenckie Koło Naukowe WUM przy Zakładzie Zdrowia Publicznego

IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Szczep (się) świadomie – od immunologii do praktyki”

19.03.2016 r.

Warszawa

IFMSA – Poland

Konkurs Pozytywnie Otwarci

kwiecień-grudzień 2019 r.

 Projekt ogólnopolski

Gilead Sciences Poland Sp. Z o. o.

II Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

11-13.06.2019 r.

Uniejów

Fundacja “Misja Medyczna”

XXIII Warsztaty Kardiologii Interwencyjnej – Warsaw Course on Cardiovascular Interventions

10-12.04.2019 r.

Warszawa

WCCI

27th International Confernce on Health Promoting Hospitals and Health Services

29-31.05.2019 r.

Warszawa

International Network of Health Promoting Hospitals nad Health Services

Kampania społeczna “Znak św. Floriana”

2019/2020 r.

Ogólnopolska

Grey Group Poland

Konferencja Naukowa ” Współczesne wyzwania organizacji ochrony zdrowia”

19.06.2019 r.

Poznań

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Konferencja naukowo – techniczna ” Bezpieczeństwo systemów zaopatrzenia w wodę do spożycia – nowe obowiązki”

25-26.06.2019 r.

Cedzyna

Wydawnictwo Seidel-Przywecki Sp Z o.o

Jubileuszowy XXV Zjazd Polskiego Towarzystwa Parazytologicznego

9-12.09.2019 r.

Warszawa, Wydział Biologii Uniwersytetu Warszawskiego

Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Oddział Warszawski

Krajowy Program „Zdrowa Wątroba”

wrzesień-grudzień 2018 r.

Projekt ogólnopolski

Stowarzyszenie CEESTAHC

7 Europejski Kongres Exercise is Medicine „Where Medicine meets Exercise and Health Promotion”

21-23.09.2018 r.

Warszawa

Fundacja “Zaskoczeni Wiekiem”

Mistrz Czystości – Ćwiczenia z Higieny Rąk. Materiał dydaktyczny dla nauczycieli.

październik 2018 r.

Projekt ogólnopolski

Metsa Tissue Krapkowice

Kampania społeczna na temat szczepień ochronnych dzieci „Zaszczep dziecku bezpieczeństwo”

1-30.09.2018 r.

Województwo Małopolskie

Województwo Małopolskie

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”

2018 r.-2021 r.

Projekt ogólnopolski

Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców

 

Współpraca na rzecz optymalizacji wartości energetycznej lub/i składu produktów spożywczych w Polsce

5.12.2018 r.-2020 r.

Warszawa

Instytut Żywności i Żywienia im. Prof. dr Aleksandra Szczygła, Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców, Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji, Stowarzyszenie Polskich Procentów Wyrobów Czekoladowych i Cukierniczych POLBISCO, Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków, Związek Pracodawców Hoteli, Restauracji i Cateringu

Lubelskie Dni Promujące Zdrowie- VI Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pt. „Medyczno-społeczne i prawne aspekty opieki nad dzieckiem”

5.06.2018 r. – 6.06.2018 r.

Lublin

Katedra Zdrowia Publicznego Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Projekt edukacyjny „W szczepionkę nie boli”

9.04.2018 r. – 17.05.2018 r.

Warszawa

Polskie Towarzystwo Studentów Farmacji oddział Warszawa

II Kongres Zdrowia Pracodawców RP „Zdrowie a odpowiedzialny rozwój”

26.04.2018 r.

Warszawa

Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej

I Kongres Komunikacji w Ochronie Zdrowia

20-21.06.2018 r.

Łódź

Fundacja „Misja Medyczna”

Konferencja „Zdrowie Publiczne – i co dalej?”

19.04.2018 r.

Warszawa

 

SKN Managerów Zdrowia WUM

Studencka Konferencja MedBiz Days 2018

22-24.03.2018 r.

Warszawa

Studenckie Koło Naukowe Biznesu przy Szkole Głównej Handlowej w Warszawie

Konferencja z okazji Dnia Normalizacji Polskiej „Jakość i bezpieczeństwo żywności”

23.05.2018 r.

Warszawa

Polski Komitet Normalizacyjny (PKN)

Warsaw Course on Cardiovascular Interventions (WCCI 2018)

25-27.04.2018 r.

Warszawa

Fundacja Wspierania Kardiologii Interwencyjnej

Ogólnopolska Konferencja Naukowa Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu pt. „Pacjent w zmieniającym się podmiocie leczniczym”

26.04.2018 r.

Poznań

Katedra Prawa Medycznego, Organizacji i Zarządzania w Opiece Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Transcatheter Heart Team Poland

1-2.03.2018 r.

Warszawa

THT POLAND

Konkurs Pozytywnie Otwarci

Kwiecień-grudzień 2018 r.

Projekt ogólnopolski

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

22 Sympozjum Sekcji Rehabilitacji Kardiologicznej I Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego “Niewydolność Serca. Opieka kompleksowa”

15-15.03.2018 r.

Jachranka

Sekcja Rehabilitacji Kardiologicznej I Fizjologii Wysiłku Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, Śląskie Centrum Rehabilitacji i Prewencji

III Warszawskie Dni Promocji Zdrowia „Czy zdrowa dieta w XXI wieku jest możliwa? Choroby dietozależne. Edukacja zdrowotna.”

8-9.03.2018 r.

Warszawa

SKN Zdrowie Publiczne Sekcja Promocja Zdrowia przy Zakładzie Zdrowia Publicznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego 

Książka „Szczepienia ochronne w chorobach zakaźnych u dzieci”

Termin wydania książki to marzec 2018 r.

N/D

PZWL Wydawnictwo Lekarskie

I Ogólnopolski Kongres Medycyny Stylu Życia

21-22.04.2018 r.

Warszawa

Studenckie Koło Naukowe Medycyny Stylu Życia WUM, III Klinika Chorób Wewnętrznych i Kardiologii Warszawski Uniwersytet Medyczny

Książka „Nie liż tej książki”

Termin wydania książki to styczeń-luty 2018r.

N/D

Wydawnictwo KinderKulka

„Zarządzanie Jakością w Ochronie Zdrowia”

21.02.2018 r.

Katowice

Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach