| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Międzynarodowa Sieć Szpitali i Służby Zdrowia Promujących Zdrowie (HPH) działa na rzecz włączania koncepcji, wartości, strategii i standardów lub wskaźników promocji zdrowia w strukturę organizacyjną i kulturę szpitali i służby zdrowia. Dążymy do poprawy zdrowia poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej, relacji między szpitalami i/lub placówkami służby zdrowia, społecznością lokalną i środowiskiem oraz tworzenie warunków prowadzących do satysfakcji pacjentów, krewnych i personelu z opieki zdrowotnej.

Do głównych działań HPH należy:

 • ustanowienie specjalnej struktury zarządzania HPH,
 • informowanie i angażowanie   personelu szpitala lub placówki opieki zdrowotnej w komunikację na temat promocji zdrowia,
 • opracowanie rocznych planów działania, w tym konkretnych projektów do realizacji,
 • opracowanie polityki dotyczącej poszczególnych zagadnień lub dedykowanej do potrzeb populacji,
 • wprowadzenie procedur pomiaru i monitorowania wyników zdrowotnych, wpływu promocji zdrowia i edukacji na zdrowie oraz pomiar i monitorowanie korzyści zdrowotnych dla pacjentów, personelu i społeczności lokalnej w czasie.

Wizją Międzynarodowej Sieci HPH są szpitale i placówki ochrony zdrowia organizujące swoje modele zarządzania, struktury, procesy i kulturę tak, aby były one skierowane na optymalizację korzyści zdrowotnych pacjentów, personelu i populacji, którym świadczą usługi zdrowotne, oraz społeczności.

— AKTUALNOŚCI —

Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie działająca pod auspicjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB zaprasza do udziału w webinarze organizowanym przez Międzynarodową Sieć Szpitali Promujących Zdrowie (HPH) oraz RED NOSES, pt:

CHILDREN’S RIGHTS TO PLAY AND PARTICIPATE IN ARTISTIC ACTIVITIES IN HEALTHCARE SETTINGS

Data: 5 marca 2024 r. 09:30-11:30

Rejestracja pod linkiem: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_S7xEB1_lQLahdvdamhbUpw

Webinarium to ekscytująca okazja, aby dowiedzieć się więcej na temat krajowych i międzynarodowych polityk dotyczących praw dzieci do sztuki od przedstawiciela WHO i członka Austriackiego Krajowego Instytutu Zdrowia Publicznego. Porozmawiamy również o korzyściach wynikających z klownowania w służbie zdrowia oraz o tym, jak architektura w szpitalu może odgrywać rolę w opiece zdrowotnej i dobrostanie dzieci.

Agenda do pobrania

6-8 listopada 2024 r.  Zapraszamy do udziału w 30. Międzynarodowej Konferencji Sieci Szpitali Promujących Zdrowie!

30TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES THE CONTRIBUTION OF HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES TO HEALTH EQUITY
Hiroszima, Japonia, konferencja hybrydowa/ 6-8.11.2024 roku

Głównym tematem konferencji jest równość w zdrowiu. Konferencja będzie poświęcona następującym kluczowym tematom:

 • Rola równości dla zdrowia (health equity) oraz rola opieki zdrowotnej i innowacji dla równości,
 • Podejścia szpitali promujących zdrowie i podmiotów opieki zdrowotnej do kwestii równości w zdrowiu: misja i polityka organizacyjna, polityka kadrowa, zaangażowanie w rzecznictwo,
 • Rola HPH w poprawie równości zdrowotnej ich pacjentów: social prescribing, świadomość zdrowotna,
 • Wkład w równość zdrowia w społecznościach: wspieranie równego dostępu do opieki,
 • Sprawiedliwość wykraczającą poza obszar zdrowia: krajowe i międzynarodowe wspieranie HiAP, celów zrównoważonego rozwoju.
 • Sposoby pomiaru wyników zdrowotnych i równości w zdrowiu.

Zapraszamy również do zgłaszania abstraktów do dnia 15 kwietnia 2024 r., godz. 18:00 CET https://www.hphconferences.org/abstract-submission/

Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie wydarzenia Hiroshima 2024: HPH Conferences

Skip to content