| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Międzynarodowa Sieć Szpitali i Służby Zdrowia Promujących Zdrowie (HPH) działa na rzecz włączania koncepcji, wartości, strategii i standardów lub wskaźników promocji zdrowia w strukturę organizacyjną i kulturę szpitali i służby zdrowia. Dążymy do poprawy zdrowia poprzez poprawę jakości opieki zdrowotnej, relacji między szpitalami i/lub placówkami służby zdrowia, społecznością lokalną i środowiskiem oraz tworzenie warunków prowadzących do satysfakcji pacjentów, krewnych i personelu z opieki zdrowotnej.

Do głównych działań HPH należy:

  • ustanowienie specjalnej struktury zarządzania HPH,
  • informowanie i angażowanie   personelu szpitala lub placówki opieki zdrowotnej w komunikację na temat promocji zdrowia,
  • opracowanie rocznych planów działania, w tym konkretnych projektów do realizacji,
  • opracowanie polityki dotyczącej poszczególnych zagadnień lub dedykowanej do potrzeb populacji,
  • wprowadzenie procedur pomiaru i monitorowania wyników zdrowotnych, wpływu promocji zdrowia i edukacji na zdrowie oraz pomiar i monitorowanie korzyści zdrowotnych dla pacjentów, personelu i społeczności lokalnej w czasie.

Wizją Międzynarodowej Sieci HPH są szpitale i placówki ochrony zdrowia organizujące swoje modele zarządzania, struktury, procesy i kulturę tak, aby były one skierowane na optymalizację korzyści zdrowotnych pacjentów, personelu i populacji, którym świadczą usługi zdrowotne, oraz społeczności.

20-22 września 2023 r. Zapraszamy do udziału w 29. Międzynarodowej Konferencji Sieci Szpitali Promujących Zdrowie.

29TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON HEALTH PROMOTING HOSPITALS AND HEALTH SERVICES CONTRIBUTIONS OF HEALTH PROMOTION TO WELL-BEING-ORIENTED HEALTHCARE IN MEMORIAM JÜRGEN PELIKAN
Wiedeń, Austria, konferencja hybrydowa / 20-22 września 2023 roku

 

Główny temat Konferencji nawiązuje do Karty Genewskiej WHO na rzecz dobrostanu (2021), która podkreśla pilną potrzebę osiągnięcia sprawiedliwych wyników zdrowotnych i społecznych zarówno teraz jak i dla przyszłych pokoleń, biorąc pod uwagę również wpływ na zdrowie planety. Tegoroczna Konferencja poświęcona jest Jürgenowi Pelikanowi (21.1.1940 – 11.2.2023), który od pierwszej Konferencji Szpitali Promujących Zdrowie (HPH) w 1993 roku był Przewodniczącym Komitetu Naukowego, w uznaniu jego znaczącej roli w inicjowaniu, wdrażaniu i utrwalaniu szpitali promujących zdrowie.

W trakcie Konferencji eksperci z całego świata przeanalizują dotychczasowy wkład HPH i przedyskutują przyszłe impulsy do dostosowania opieki zdrowotnej do najwyższych standardów. W tym roku będziemy koncentrować się w szczególności na:
• zrównoważonych strategiach na rzecz zdrowia pracowników w podmiotach leczniczych,
• roli promocji zdrowia w łagodzeniu zmian klimatu,
• wzmocnieniu podstawowej opieki zdrowotnej, jako partnera szpitali i systemu zdrowia publicznego,
• oraz wsparciu dla pacjentów w czasach pojawiających się kryzysów.

Formularz rejestracji uczestników znajduje się pod linkiem https://survey.goeg.at/index.php/933674
Zapraszamy również do zgłaszania abstraktów do dnia 19 marca 2023 r., godz. 18:00 CET https://www.hphconferences.org/abstract-submission/
Więcej informacji na temat Konferencji dostępnych jest na stronie wydarzenia Vienna 2023: HPH Conferences

Skip to content