| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Jak dołączyć

Istnieją dwa poziomy członkostwa: sieci (członkowie korporacyjni) oraz szpitale i placówki służby zdrowia (członkowie indywidualni). Mamy również członków stowarzyszonych. Są to organizacje lub instytucje, które wspierają HPH i zajmują się promocją zdrowia.

W Polsce istnieje Polska Sieć Szpitali Promujących Zdrowie pod auspicjami Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego Państwowego Zakładu Higieny – PIB. Koordynatorem Krajowym jest prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka.

Zapraszamy do kontaktu poprzez mail: bwalewska-zielecka@pzh.gov.pl

Szpital lub placówka medyczna decydująca się na przystąpienie do Polskiej Sieci HPH powinna wypełnić  list intencyjny w języku angielskim dostępny tutaj. Dodatkowo można zapoznać się w treścią listu w języku polskim tutaj.

List intencyjny podpisany przez Dyrektora Szpitala/Placówki należy przesłać na adres:

Prof. dr hab. n. med. Bożena Walewska-Zielecka
Krajowy Koordynator Polskiej Sieci Szpitali i Placówek Promujących Zdrowie
Główny Ekspert ds. Promocji Zdrowia w Szpitalach
Biuro Dyrektora
NIZP PZH-PIB
Chocimska 24
00-791 Warszawa

lub jako skan na adres e-mail: bwalewska-zielecka@pzh.gov.pl

Jak dołączyć do sieci HPH - krok po kroku

Każda nowa organizacja ubiegająca się o członkostwo wypełnia i przesyła formularz zgłoszeniowy.

Formularz ten potwierdza, że szpital, lub inna placówka ochrony zdrowia lub organizacja zamierza przestrzegać Statutu HPH i dążyć do realizacji działań, strategii i polityki promującej zdrowie.

Każda nowa organizacja ubiegająca się o członkostwo wypełnia i przesyła formularz zgłoszeniowy.

Formularz ten potwierdza, że szpital, lub inna placówka ochrony zdrowia lub organizacja zamierza przestrzegać Statutu HPH i dążyć do realizacji działań, strategii i polityki promującej zdrowie.

Odnawianie członkostwa w HPH

Wszyscy członkowie HPH odnawiają członkostwo co 4 lata poprzez ponowne wypełnienie wniosku potwierdzając tym samym zaangażowanie w HPH, a także pozwala sekretariatowi na odnotowanie wszelkich zmian w   danych kontaktowych.

Szpital HPH otrzymuje certyfikat HPH, którym może posługiwać się informacyjnie w swoich kanałach kontaktu.  Otrzymanie certyfikatu jest uwarunkowane uregulowaniem składki członkowskiej

Struktura opłat HPH

Szpitale lub placówki służby zdrowia nabywające członkostwo w HPH zobowiązane są do uiszczenia rocznej składki członkowskiej. Nasza struktura opłat jest zorganizowana według krajów i grup kredytowych ustalonych przez  Bank Światowy.

Standardowa opłata HPH

330,00 € – za każdy szpital lub placówkę ochrony zdrowia będącą członkiem HPH (kraje o wysokich dochodach)

Obniżona opłata HPH (w tej grupie państw plasuje się też Polska)

220,00 € – za każdy szpital/ placówkę ochrony zdrowia będącą członkiem HPH (kraje o średnich dochodach)

165,00 € – za każdy szpital/placówkę ochrony zdrowia będąca członkiem HPH (kraje o niskich dochodach)

Skip to content