| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl
iPAAC logo

Projekt iPAAC „Innowacyjne partnerstwo dla działań w walce z rakiem” (Innovative Partnership For Action Against Cancer) jest kontynuacją prac projektu  CANCON (Cancer Control JA, https://cancercontrol.eu) w zakresie rozpoznanych potrzeb dotyczących poprawy zdrowia obywateli, w szczególności chorych na raka, w tym potrzeby równego dostępu do wysokiej jakości opieki medycznej w ramach trwałych, sprawnie działających systemów zdrowotnych. Zatem iPAAC wpisuje się w strategię „Europa 2020”.

W ramach iPAAC współpracuje 44 partnerów z 24 krajów UE. Wszystkich łączy inicjatywa dotycząca działań w zakresie walki z rakiem na wszystkich jej etapach. Wśród nich są ministerstwa zdrowia w krajach członkowskich, fundacje, stowarzyszenia oraz inni interesariusze reprezentujący różne grupy zawodowe i stowarzyszenia pacjentów.

Współpraca obejmuje wymianę wiedzy i doświadczeń m.in. w zakresie dobrych praktyk, wdrożeń, uwalniania potencjału innowacyjnego w opiece zdrowotnej oraz w profilaktyce.

iPAAC opiera się na wcześniejszych wynikach CANCON: zbiorze zaleceń dotyczących zarządzania koordynowaną, wielodyscyplinarną opieką onkologiczną w sposób zapewniający wysokie standardy leczenia przy równoczesnej ekonomizacji kosztów. Zalecenia te zostały opracowane w oparciu o dowody naukowe (evidence based) pochodzące z doświadczeń 25 krajów europejskich, w tym z Polski. Pracując nad innowacyjnymi rozwiązaniami i ich wdrażaniem iPAAC realizuje główne zalecenia CANCON.

Rozwiązania proponowane w ramach iPAAC obejmą działania w zakresie: profilaktyki, kompleksowego podejścia do stosowania genomiki w zwalczaniu raka, zarządzania informacją o nowotworach oraz rejestrami populacyjnymi, organizacji zintegrowanej i kompleksowej opieki onkologicznej w oparciu o standardy europejskie CCCN (Comprehensive Cancer Care Network), mapowania innowacyjnych metod leczenia oraz zarządzania zintegrowaną walką z rakiem, w tym aktualną analizę krajowych planów zwalczania raka NCCP (National Cancer Control Plans).

Niezwykle istotnym działaniem iPAAC jest włączenie w planowaną zintegrowaną opiekę onkologiczną chorych na nowotwory złośliwe, nie mające jeszcze opracowanej strategii, tzw. „neglected cancers” (np. rak trzustki). W takich sytuacjach konieczne jest opracowanie nowych wskaźników do oceny efektywności, tzw. „ścieżki pacjenta” i stosowanych procedur. 

Kolejnym działaniem jest przygotowanie przez Grupę Ekspercką iPAAC (governmental board) wsparcia merytorycznego w zakresie wdrażania innowacyjnych rozwiązań dla systemu opieki zdrowotnej, zgodne z krajową polityka zdrowotną w każdym kraju partnerskim na poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wyniki projektu będą upowszechniane w publikacjach naukowych w recenzowanych czasopismach o otwartym dostępie oraz na dedykowanej stronie internetowej iPAAC (https://www.ipaac.eu), a także poprzez prezentacje na krajowych i międzynarodowych konferencjach, seminariach i sympozjach, specjalnych sesjach tematycznych, na spotkaniach projektowych, a także na Twitterze. Zainteresowani znajdą tam informacje o działaniach w ramach projektu oraz o wynikach.

Ponadto zostanie utworzony bezpieczny portal internetowy dla uczestników projektu, dostępny po zalogowaniu, na którym w trakcie badań partnerzy będą mogli wymieniać informacje oraz stosowne dokumenty.

Działania w ramach iPAAC zorganizowano w pakiety robocze (Work Packages): WP 1-10:

  1. Koordynacja projektu
  2. Upowszechnianie wyników i efektów iPAAC
  3. Ocena wdrożenia projektu.
  4. Wdrażanie zaleceń projektowych i ich trwałość w Krajowej Polityce Zdrowotnej (Governmental board – Rada Rządowa/Grupa Ekspercka)
  5. Profilaktyka pierwszo- i drugorzędowa w zwalczaniu raka (wzmocnienie działań w ramach „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” i populacyjnych programach przesiewowych)
  6. Genomika w zwalczaniu raka i opiece onkologicznej
  7. Informacja o raku i rejestry
  8. Wyzwania w opiece onkologicznej
  9. Onkologiczna terapia innowacyjna
  10. Zarządzanie zintegrowaną i kompleksową opieka onkologiczną
Skip to content