| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

NIZP PZH-PIB udzieli licencji na wynalazek pt. „Zastosowanie medium roztwarzającego tworzywa sztuczne”, Nr 241755, z okresem trwania od 18 listopada 2020 roku.

Dokumenty do pobrania:
Dokument patentowy
Zaproszenie do składania ofert
Załącznik nr 1 do umowy licencyjnej

NIZP-PZH wraz z UPH udzieli licencji  na wynalazek „Pochodne 3,4-dihydroizochinoliny, sposób ich wytwarzania, kompozycje farmaceutyczne zawierające takie pochodne oraz ich zastosowanie”, Nr 230817, trwa od 29.03.2013r. Przyznany 13.12.2018r. (własność NIZP-PZH 70 %: UPH 30 %).

NIZP-PZH wraz z UPH udzieli licencji na wynalazek “Nowe pochodne kwasu 3,4-dihydroizochinolino-3-karboksylowego o właściwościach przeciwnowotworowych, sposób ich syntezy, kompozycje farmaceutyczne zawierające te pochodne oraz ich zastosowanie” Nr 229743, obowiązujący od 30.07.2013r. Przyznany 29.11.2018r. (własność NIZP-PZH 70 %: UPH 30 %) oraz „Novel derivatives of a 3,4-dihydroisoquinoline-3-carboxylic acid having anti-cancer properties, a method for their synthesis, pharmaceutical compositions comprising said derivatives, and their use” Europejski patent  EP3027591; ochrona Francja, Wielka Brytania oraz Niemcy; obowiązujący od 29.07.2014r. Przyznany 18.07.2018r.
• PCT/IB2014/063518
• WO 2015/015420 (05.02.2015 Gazette 2015/05)

Skip to content