| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt “SOLACE – Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe”

SOLACE Strengthening the screening of Lung Cancer in Europe ma na celu opracowanie, przetestowanie i rozpowszechnienie narzędzi, które pomogą przezwyciężyć zidentyfikowane wąskie gardła i w szczególności zająć się nierównościami zdrowotnymi w różnych krajach europejskich. Zapewni zestaw narzędzi do zindywidualizowanego podejścia do badań przesiewowych w kierunku raka płuc na poziomie krajowym lub regionalnym.

Cele projektu obejmują:
• Ułatwianie i wspieranie wdrażania ustrukturyzowanych programów badań przesiewowych w kierunku raka płuc z wykorzystaniem niskodawkowej tomografii komputerowej w Europie.
• Poprawa jakości badań przesiewowych w kierunku raka płuca w całej Europie.
• Poprawa dostępności, bilansu korzyści i szkód oraz efektywności kosztowej programów badań przesiewowych w kierunku raka płuca.
• Zgromadzenie, po raz pierwszy, wszystkich kluczowych interesariuszy potrzebnych do zaprojektowania, zaplanowania i wdrożenia LCS w państwach członkowskich w sposób zrównoważony.

Projekt podzielony został na osiem pakietów roboczych (work packages) obejmujących między innymi utworzenie platformy wiedzy gromadzącej wyniki projektu, stworzenie aktywnej sieci w ramach krajów członkowskich Unii Europejskiej w celu corocznej oceny ich indywidualnego stanu wdrożenia i potrzeb w zakresie LCSP. Trzy pakiety robocze skupiają się na realizacji pilotaży skriningu raka płuca nakierowanych na grupy wrażliwe: zwiększenie zgłaszalności na badania kobiet, populacje wykluczone społecznie, populacje wykluczone geograficznie oraz osoby z grup wysokiego ryzyka.

W celu zapewnienia trwałości wysiłków podjętych w ramach projektu SOLACE, utworzony zostanie Europejski Sojusz Badań Przesiewowych w kierunku Raka Płuca (ELCSA).

W Polsce partnerami projektu są NIZP PZH – PIB oraz Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc w Warszawie, który pełni rolę ośrodka pilotażowego.

Więcej informacji na temat projektu SOLACE znajduje się na stronie internetowej http://solacelung.eu

Postępy projektu można śledzić na stronie SOLACE LinkedIn oraz na kanałach społecznościowych ERS, ELF i EIBIR.
LinkedIn projektu: @solace-project
Twitter: @EuroRespSoc @EuropeanLung @EIBIR_biomed
Instagram: @europeanrespiratorysociety @european_lung
Można też wysłać nam wiadomość e-mail: office@eibir.org

AKTUALNOŚCI

Projekt SOLACE, którego partnerem jest Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-PIB, weźmie udział w trzech sesjach międzynarodowego kongresu ECR 2024!

Wszystkie powyższe sesje są bezpłatne i otwarte dla każdego. Instrukcja udziału poniżej:

  1. Odwiedź stronę ESR Connect I wybierz interesującą się sesję. https://connect.myesr.org/course/artificial-intelligence-ai-real-impact-redefining-clinical-decision-making-based-on-medical-images/
  2. Wybierz “Login” w górnym prawnym rogu dla posiadaczy konta ESR MyUserAreain lub utwórz konto za darmo.
  3. Sesja została zapisana w menu użytkownika “My Courses” I jest dostępna przez ikonę użytkownika w prawym górnym rogu.
  4. Zaloguj się na swoje konto, gdy sesja będzie otwarta I przejdź do strony wydarzenia, odtwarzanie rozpocznie się automatycznie.

Skip to content