| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”.

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego.

Całkowita wartość projektu wynosi 578 172 121,0 mln zł, z czego 493 442 397,0 zł to środki UE, 34 144 342,0 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,o zł to wkład własny Województwa Mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.

Okres realizacji: 2020-2023.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:  

1) wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji; 

2) 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego. 

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów 

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności: 

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny. 

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy, jako partner projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” otrzymał wsparcie od Lidera Projektu – Województwa Mazowieckiego w postaci:

 1. Sprzętu laboratoryjnego oraz wykonania adaptacji pomieszczeń w tym:
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego – 1 sztuka, wartość 48.462,00 zł;
 • Wirówka wraz z rotorem – 1 komplet, wartość 58.111,56 zł;
 • Mikroskop odwrócony z kamerą mikroskopową – 1 komplet, wartość 38.602,20 zł.;
 • Inkubator z reduktorem 2-stopniowym do butli CO2 – 1 komplet, wartość 35.670,00 zł.;
 • Zamrażarka niskotemperaturowa – 1 sztuka, wartość 54.120,00 zł.;
 • Wirówka na potrzeby komory laminarnej – 1 sztuka, wartość 5.274,72 zł.;
 • Komplet 3 pipet automatycznych na potrzeby komory laminarnej – 1 komplet, wartość 2.408,83 zł;
 • Wytrząsarka Vortex na potrzeby komory laminarnej – 1 sztuka, wartość 738,00 zł;
 • Wykonano roboty polegające na adaptacji pomieszczenia laboratoryjnego Zakładu Wirusologii NIZP PZH – PIB na potrzeby utworzenia laboratorium – banku próbek klinicznych badanych w kierunku COVID-19, wartość 33.997,20 zł;
 • Komora laminarna II klasy bezpieczeństwa biologicznego – 1 sztuka, wartość 25.707,00 zł;
 • Wirówka laboratoryjna z rotorem – 1 komplet, wartość 16.309,80 zł;
 • Zamrażarka laboratoryjna – 2 sztuki, wartość 17.207,70 zł;
 • Chłodziarka laboratoryjna – 1 sztuka, wartość 17.097,00 zł;
 • Urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń (wraz ze środkami do dezynfekcji) – 3 sztuki, wartość 46.070,46 zł;
 • Dostawa centralnego UPS-a wraz z instalacją na potrzeby laboratorium, które prowadzi badania w kierunku koronawirus SARS-CoV-2., wartość 73.763,10 zł.

2. Namiot na potrzeby mobilnego punktu pobrań do badań w kierunku COVID-19 wraz z montażem – 1 szt., wartość 38.560,50 zł.

3. Środki ochrony osobistej w tym:

 • Maski FFP2 i KN95 – 13100 sztuk;
 • Maski FFP3 – 2100 sztuk;
 • Maski chirurgiczne/ medyczne – 13300 sztuk;
 • Fartuchy chirurgiczne – 350 sztuk;
 • Fartuchy barierowe – 250 sztuk;
 • Kombinezony ochronne – 1835 sztuk;
 • Przyłbice ochronne – 300 sztuk;
 • Gogle ochronne – 240 sztuk;
 • Rękawiczki nitrylowe – 42200 sztuk;
 • Ochraniacze na buty – 1360 par;
 • Płyny do dezynfekcji rąk – 300 litrów;
 • Płyny do dezynfekcji powierzchni – 300 litrów;
 • Termometry – 3 sztuk.3

Sprzęt laboratoryjny - bank tkanek

Sprzęt laboratoryjny

Urządzenia do dezynfekcji + UPS

Środki ochrony osobistej

Namiot na potrzeby mobilnego punktu pobrań do badań w kierunku COVID-19

Skip to content