| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Rada Naukowa Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego XXI-tej kadencji
(29 września 2021 r.–29 września 2025 r.)

PREZYDIUM

Przewodnicząca:

prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY

Z-cy Przewodniczącej:

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra A. ZASADA
dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB

Sekretarz:
dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP PZH – PIB

Z-ca Sekretarza:
dr n. med. Maciej POLAK

RZECZNIK DYSCYPLINARNY

prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra ZASADA (kadencja 23.09.2020-23.09.2024)

CZŁONKOWIE

 1. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP PZH – PIB
 2. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 3. prof. dr hab. n. biol. Lidia B. BRYDAK
 4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 5. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra CZERW
 6. prof. dr hab. n. ekon. Krystyna GUTKOWSKA
 7. prof. dr hab. n. med. Wojciech HANKE
 8. prof. dr hab. n. med. Andrzej HORBAN
 9. prof. dr hab. n. med.Tomasz HRYNIEWIECKI
 10. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
 11. dr n. med. Zbigniew J. KRÓL
 12. prof. dr hab. n. farm. Jan K.LUDWICKI
 13. prof. dr hab. n. chem. inż. Elżbieta MALINOWSKA
 14. dr n. med. Renata MATUSZEWSKA
 15. dr hab. n. farm.Hanna MOJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 16. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
 17. dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP PZH – PIB
 18. dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 19. prof. dr hab. n. med. Jarosław PINKAS
 20. dr n. med. Maciej POLAK
 21. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 22. prof. dr hab. n. med. Grażyna RYDZEWSKA
 23. dr n. med. Małgorzata SADKOWSKA-TODYS, prof. NIZP PZH – PIB
 24. dr n. roln. inż. Katarzyna STOŚ
 25. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 26. prof. dr hab. n. med. Tomasz TARGOWSKI
 27. dr n. med. Roman TOPÓR-MĄDRY
 28. prof. dr hab. n. med. Elżbieta A. TRAFNY
 29. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI
 30. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr TYSZKO
 31. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK, prof. NIZP PZH – PIB
 32. prof. dr hab. n. med.Waldemar WIERZBA
 33. dr hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 34. dr hab. n. ekon. Wiktoria WRÓBLEWSKA
 35. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra A. ZASADA
 36. dr n. med. Joanna ZIEMSKA

Zgodnie z art. 30 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych, w skład Rady Naukowej, niezależnie od liczby podanej powyżej, wchodzą dodatkowo:

Z-ca Dyrektora ds. Bezpieczeństwa Epidemiologicznego i Środowiskowego – dr hab. n. med. Rafał GIERCZYŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP PZH – PIB

Przedstawiciel ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki – prof. dr hab. n. med. Ireneusz NAWROT
– Warszawski Uniwersytet Medyczny

STAŁE KOMISJE I ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE PRZY RADZIE NAUKOWEJ NIZP PZH - PIB

Komisja ds. opiniowania prac do Nagrody im. L. Rajchmana i innych nagród naukowych

 1. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Przewodniczący
 2. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK, prof. NIZP PZH – PIBZ-ca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ-KOPEĆ
 4. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra CZERW
 5. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 6. dr hab. n. farm. Hanna MOJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 7. prof. dr hab. n. farm. Stefan TYSKI

Zespół Kwalifikacyjny opiniujący kwalifikacje osób zatrudnianych na stanowiska pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 1. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB – Przewodniczący
 2. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB – Z-ca Przewodniczącego
 3. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 4. dr hab. n. med. Katarzyna PANCER
 5. dr hab. n. o zdr. Katarzyna PIEKARSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 6. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra ZASADA

Komisja ds. oceny dorobku naukowego pracowników naukowych i badawczo-technicznych

 1. dr hab. n. o zdr. Iwona PARADOWSKA-STANKIEWICZ, prof. NIZP PZH – PIB – Przewodnicząca
 2. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI – Z-ca Przewodniczącej
 3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 4. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI
 5. dr hab. n. farm. Hanna MOJSKA, prof. NIZP PZH – PIB
 6. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 7. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr TYSZKO
 8. dr hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, prof. NIZP PZH – PIB

Komisja ds. stopni naukowych

 1. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra ZASADA – Przewodnicząca
 2. dr hab. n. med. Jolanta SOLECKA, prof. NIZP PZH – PIB – Z-ca Przewodniczącej
 3. dr hab. n. med. Ewa AUGUSTYNOWICZ, prof. NIZP PZH – PIB
 4. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 5. prof. dr hab. n. med. Waldemar RASTAWICKI
 6. dr hab. n. o zdr. Paweł STRUCIŃSKI, prof. NIZP PZH – PIB
 7. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Piotr TYSZKO
 8. dr hab. n. med. Magdalena WIECZOREK, prof. NIZP PZH – PIB
 9. dr. hab. n. o zdr. Regina WIERZEJSKA, prof. NIZP PZH – PIB

Komisja ds. ustalania perspektywicznych kierunków działalności naukowej, rozwojowej i wdrożeniowej NIZP PZH – PIB

1. prof. dr hab. n. farm. Jan K. LUDWICKI – Przewodniczący
2. dr n. med. Joanna ZIEMSKA – Z-ca Przewodniczącego
3. dr hab. n. med. Tomasz CHMIELEWSKI, NIZP PZH – PIB
4. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra CZERW
5. prof. dr hab. n. med. Danuta KORADECKA
6. dr n. roln. inż. Katarzyna STOŚ
7. prof. dr hab. n. med. i n. o zdr. Aleksandra A. ZASADA

Skip to content