| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

e-Karta Zgonu oraz e-Karta Urodzeń (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu)

W 2021 roku Centrum e-Zdrowia rozpoczęło prace nad nowym obszarem dotyczącym funkcjonalności związanej z wytworzeniem i przechowywaniem w systemie e-zdrowie (P1) elektronicznych Kart zgonu oraz elektronicznych Kart urodzenia (w tym z adnotacją o martwym urodzeniu). Nowy obszar planowany jest do udostępnienia w ramach realizowanego Projektu pn.: „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1)

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – PIB aktywnie uczestniczy w procesie cyfryzacji administracji publicznej. Wzmocnienie funkcjonalności systemów IT o obsługę informacji pozyskiwanych w ramach elektronicznej karty zgonów oraz elektronicznej karty urodzenia z adnotacją o martwym urodzeniu bardzo korzystnie wpłynie na szybkości i efektywność przetwarzania danych. Rozwiązanie to bardzo przyspieszy możliwość analizowania niezwykle istotnych z punktu widzenia zdrowia publicznego i polityki zdrowotnej trendów w zakresie umieralności polskiego społeczeństwa oraz urodzeń ogółem, w tym urodzeń martwych. Bardzo istotne znaczenie dla prowadzonej przez Instytut systematycznej oceny stanu zdrowia Polaków będzie miała poprawa jakości danych dotyczących przyczyn zgonów.

Więcej informacji na stronie www.ezdrowie.gov.pl

Skip to content