| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Zachorowania wywołane przez pałeczki z rodzaju  Legionella określane są jako legionelozy. Do zakażenia dochodzi najczęściej w wyniku wdychania mikroskopijnych kropelek wody (aerozoli) zawierających bakterie Legionella.

Legionelozy mogą występować zarówno sporadycznie jak i epidemicznie.

Legioneloza może występować w postaci płucnej, czyli legionelozowego zapalenia płuc (inaczej nazywanego chorobą legionistów, LD) oraz w postaci pozapłucnej (np. gorączki Pontiac).

Choroba legionistów  (legionelozowe zapalenie płuc) – jest rodzajem zapalenia płuc mogącym przybierać ciężki klinicznie przebieg z dołączającymi objawami poza płucnymi. Śmiertelność pacjentów z postacią płucną legionelozy jest stosunkowo wysoka (15-20 %), zależy ona przede wszystkim od wieku i ogólnego stanu zdrowia osoby chorej, występowania chorób współistniejących oraz czynników ryzyka

Gorączka Pontiac – zachorowanie z objawami grypopodobnymi o przebiegu samoustępującym, w jego przebiegu nie występują objawy zapalenia płuc. W przypadku gorączki Pontiac nie odnotowuje się zgonów. Wyleczenie następuje samoistnie po kilku dniach.

Skip to content