| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Niepożądane Odczyny Poszczepienne po szczepionkach przeciw COVID-19 w Polsce

Co to jest NOP? 
Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) to każde zaburzenie stanu zdrowia związane ze szczepieniem, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Wyjątek stanowią NOP po szczepieniu przeciw gruźlicy, w których kryterium czasowe jest dłuższe.

Od czego zależy pojawienie się NOP? NOP jest wynikiem:

  • problemów zdrowotnych przypadkowo występujących w tym samym czasie co szczepienie;
  • indywidualnej reakcji organizmu osoby szczepionej na podanie szczepionki;
  • nieprawidłowej techniki wykonania szczepienia;
  • wady szczepionki wynikającej ze złego przechowywania.

Jakie Niepożądane Odczyny Poszczepienne  po szczepionkach przeciw COVID-19 występują w Polsce? Sprawdź w raporcie #NIZP_PZH

W ramach prowadzonego w NIZP PZH – PIB nadzoru epidemiologicznego z Inspekcji Sanitarnej do NIZP PZH – PIB wpływają zgłoszenia rejestrowane w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej).  Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną  i sukcesywnie przesyłane do NIZP PZH – PIB.

Zapraszamy do pobrania raportu liczbowego za 2022 rok “Niepożądane odczyny poszczepienne występujące w okresie do 30 dni po szczepieniach realizowanych wg PSO oraz po szczepionkach przeciw Covid -19.”

Pobierz raport

Zapraszamy do pobrania raportu liczbowego za 2021 rok “Niepożądane odczyny poszczepienne występujące w okresie do 30 dni po szczepieniach realizowanych wg PSO oraz po szczepionkach przeciw Covid -19.”

Pobierz raport

Charakterystykę NOP po szczepieniach przeciw COVID-19 przedstawiają poniższe, cykliczne raporty:

Uprzejmie informujemy, że od marca 2022 raporty NOP będą się ukazywać na koniec danego miesiąca.

DATA PUBLIKACJI RAPORTU

RAPORT ZA OKRES

RAPORT DO POBRANIA

Skip to content