pzh@pzh.gov.pl

Niepożądane Odczyny Poszczepienne po szczepionkach przeciw COVID-19 w Polsce

Co to jest NOP? 
Niepożądany Odczyn Poszczepienny (NOP) to każde zaburzenie stanu zdrowia związane ze szczepieniem, które wystąpiło w okresie 4 tygodni po podaniu szczepionki. Wyjątek stanowią NOP po szczepieniu przeciw gruźlicy, w których kryterium czasowe jest dłuższe.

Od czego zależy pojawienie się NOP? NOP jest wynikiem:

  • problemów zdrowotnych przypadkowo występujących w tym samym czasie co szczepienie;
  • indywidualnej reakcji organizmu osoby szczepionej na podanie szczepionki;
  • nieprawidłowej techniki wykonania szczepienia;
  • wady szczepionki wynikającej ze złego przechowywania.

Jakie Niepożądane Odczyny Poszczepienne  po szczepionkach przeciw COVID-19 występują w Polsce? Sprawdź w raporcie #NIZP_PZH

W ramach prowadzonego w NIZP-PZH nadzoru epidemiologicznego z Inspekcji Sanitarnej do NIZP-PZH wpływają zgłoszenia rejestrowane w systemie SEPIS (System Ewidencji Państwowej Inspekcji Sanitarnej).  Pozostałe zgłoszenia są uzupełniane przez Inspekcję Sanitarną  i sukcesywnie przesyłane do NIZP-PZH.

Charakterystykę NOP po szczepieniach przeciw COVID-19 przedstawiają poniższe, cykliczne raporty:

Skip to content