| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

UWAGA!

Zakład wirusologii NIZP PZH – PIB ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA w ramach Programu eliminacji odry i różyczki

Co to jest odra?

Co to jest różyczka? 

Pliki do pobrania:

Eliminacja odry i różyczki – program WHO – realizacja w Polsce – zasady – instrukcje – 2018

Wzór skierowania odra – różyczka

Materiał do badania przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 8-15

Miejsca poboru materiału do badań:
Centrum Medyczne NIZP PZH – PIB
ul. Powsińska 61/63
Warszawa

Miejsca przyjęcia materiału:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB)
ul. Chocimska 24, 00-791
Warszawa​​
Godziny pracy rejestracji: 8.00-15.00,
Kontakt: 22 55 09 695, 22 55 09 694
Pobranie krwi do badań jest dostępne dla osób od 16 roku życia, jednakże badania krwi dzieci są możliwe jeśli zostanie ona pobrana przez inną placówkę.

W przypadku, gdy PSSE/placówka medyczna na terenie Warszawy i aglomeracji Warszawy ma problemy z zorganizowaniem transportu próbek pobranych w ramach programu WHO eliminacji odry/różyczki, to może przesłać maila na adres wiruspzh@pzh.gov.pl z pytaniem czy możliwy jest odbiór próbki materiału klinicznego pobranego WYŁĄCZNIE W CELU POTWIERDZENIA/WYKLUCZENIA ZACHOROWANIA NA ODRĘ LUB RÓŻYCZKĘ  I KIEROWANEJ DO BADANIA W KRAJOWYM OŚRODKU ds. ODRY/RÓŻYCZKI W NIZP-PZH-PIB, przez nasz transport. Jednak koszt takiego transportu (120,00 PLN-180,00 PLN – w zależności od odległości) pokrywa PSSE/placówka medyczna. NIZP-PZH-PIB wystawi fakturę za tę usługę.  

Transport może być wykonany JEDYNIE W PRZYPADKU DOSTĘPNOŚCI naszych kierowców, w innym przypadku nie będzie to możliwe.  Będzie to także możliwe wyłącznie w czasie pracy PPM NIZP-PZH-PIB: od poniedziałku do piątku, w godzinach 8.00-15.00. Obszar w jakim próbka może być odebrana – teren Warszawy i aglomeracji warszawskiej. Po potwierdzeniu dostępności kierowcy, należy podać dane adresowe placówki, z której próbka będzie odbierana, dane osoby kontaktowej (nr telefonu), niezbędne dane do wystawienia faktury oraz oświadczenie, że dana placówka/PSSE zobowiązuje się do pokrycia kosztów transportu próbki do NIZP-PZH-PIB.

PRÓBKA MATERIAŁU KLINICZNEGO MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA I ZAPAKOWANA – zgodnie z wytycznymi powyżej. W przeciwnym wypadku, próbka źle zapakowana/zabezpieczona zostanie od razu zlikwidowana, jako stanowiąca zagrożenie dla zdrowia pracowników NIZP-PZH-PIB, badanie nie zostanie wykonane, ale faktura za transport zostanie wystawiona.

Skip to content