| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

UWAGA!

Zakład wirusologii NIZP PZH – PIB ZAPRASZA NA BEZPŁATNE BADANIA w ramach Programu eliminacji odry i różyczki

Co to jest odra?

Co to jest różyczka? 

Pliki do pobrania:

Eliminacja odry i różyczki – program WHO – realizacja w Polsce – zasady – instrukcje – 2018

Załącznik nr 1 – Protokół przekazania-odbioru próbek materiału klinicznego do molekularnego badania w kierunku odry/różyczki

Prosimy o kontakt z sekretariatem Zakładu Wirusologii w celu uzgodnienia szczegółów refinansowania kosztów transportu: wiruspzh@pzh.gov.pl

Wzór skierowania odra – różyczka

DOSTARCZENIE PRÓBEK MATERIAŁU KLINICZNEGO DO BADAŃ W KIERUNKU ODRY/RÓŻYCZKI  

Materiał do badania przyjmujemy od poniedziałku do piątku, w godz. 8.00 – 15.00

Miejsca poboru materiału do badań:
Centrum Medyczne NIZP PZH – PIB
ul. Powsińska 61/63
Warszawa

Miejsca przyjęcia materiału:
Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy (NIZP PZH – PIB)
ul. Chocimska 24,
00-791Warszawa​​

Istnieje możliwość pokrycia kosztów transportu próbek materiału klinicznego od pacjentów z podejrzeniem zachorowania na odrę lub różyczkę. Dotyczy to transportu próbek do badania molekularnego (PCR) przez NIZP PZH – PIB.

Zgodnie z zaleceniami WHO do badania molekularnego w kierunku odry lub różyczki poleca się:

  • Krew pełną;
  • Wymaz z gardła;
  • Mocz.

Można dodatkowo przesłać próbkę surowicy, jeśli jest to pacjent szczepiony 1 dawką, osoba dorosła o nieznanej historii szczepień lub jeśli istnieją wątpliwości, co do wczesnego okresu choroby (powyżej 6 dnia od wystąpienia objawów prawdopodobieństwo wykrycia genomu wirusa odry jest bardzo niewielkie).

W celu maksymalnego skrócenia formalności, które mogłyby przedłużyć czas dostarczenia próbek do NIZP PZH – PIB, proponujemy, aby placówki opieki medycznej lub inspektoraty PIS korzystały z usług firm kurierskich, z którymi mają podpisaną umowę.

Czas jaki upływa od momentu pobrania próbki do momentu opracowania jej w Narodowym Laboratorium ds. diagnostyki zakażeń wirusem odry i różyczki w NIZP PZH – PIB nie może przekroczyć 48 godzin. Jest to element krytyczny tego badania.

Koszt transportu próbek jest pokrywany przez NIZP PZH – PIB po spełnieniu poniższych warunków:

  1. Zweryfikowania w NIZP PZH – PIB (PPM lub Sekretariat Zakładu Wirusologii), czy w przesyłce znajdują się prawidłowo zapakowane próbki do badania molekularnego w kierunku odry lub różyczki i podpisania odpowiedniego protokołu (załącznik);
    1. Nadawca przesyłki odpowiada za prawidłowe przechowywanie i zapakowanie próbek. Próbki zamrożone są likwidowane jako nienadające się do badania.

Jednocześnie przypominamy, że od kilku miesięcy jest istnieje możliwość nadsyłania próbek do badania molekularnego w kierunku odry/różyczki także w piątki po południu – pod warunkiem wcześniejszego (najpóźniej do godz. 10.00 w dany piątek) poinformowania o takim transporcie. Jest to istotne z punktu widzenia organizacji pracy Laboratorium ds. diagnostyki odry/różyczki poza normowanym czasem pracy personelu. 

POBRANIE PRÓBEK MATERIAŁU KLINICZNEGO DO BADAŃ W KIERUNKU ODRY/RÓŻYCZKI

Godziny pracy rejestracji: 8.00 – 15.00,
Kontakt: 22 55 09 695, 22 55 09 694
Pobranie krwi do badań jest dostępne dla osób od 16 roku życia, jednakże badania krwi dzieci są możliwe, jeśli zostanie ona pobrana przez inną placówkę.

Przypominamy, że zawsze PRÓBKA MATERIAŁU KLINICZNEGO MUSI BYĆ ODPOWIEDNIO ZABEZPIECZONA I ZAPAKOWANA – zgodnie z wytycznymi powyżej. W przeciwnym wypadku, próbka źle zapakowana/zabezpieczona zostanie od razu zlikwidowana, jako stanowiąca zagrożenie dla zdrowia pracowników NIZP PZH – PIB i badanie nie zostanie wykonane, a w takim przypadku koszt transportu nie zostanie pokryty przez NIZP-PZH – PIB.

Skip to content