| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

INFORMACJE OGÓLNE

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH – Państwowy Instytut Badawczy posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie nauki o zdrowiu.

Przewody doktorskie wszczęte do 30 kwietnia 2019r. prowadzone są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 marca 2003r. o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki (t.j. Dz. U. 2017, poz. 1789) w związku z art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 3 lipca 2018r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r, poz. 1669 z późn. zm.)

Postępowania doktorskie wszczęte po 30 września 2019r. prowadzone są na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. 2022, poz. 574)

mgr Rafał Antoni Halik
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Kwiatkowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena M. Krysińska-Pisarek
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Wojciech L. Korcz
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Aleksandra Rajnisz-Mateusiak
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Maria Minorczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Aneta Gajowik
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Małgorzata Stępień
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Beata Gad
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Krysztopa-Grzybowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Kołakowska-Kulesza
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Ewelina Hallmann
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Karolina Śmietańska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Maria Piotrowicz
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr  Joanna Ziemska
Streszczenie rozprawy doktorskiej

Recenzja 1
Recenzja 2

mgr inż. Maciej M. Polak
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Filip M. Furman
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena A. Rzeczkowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marta Prygiel
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. wet. Dawid Jańczak
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Magdalena Konieczny
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. Grzegorz Karczewski
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Katarzyna Kwiatkowska
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Marcin Komorowski
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Małgorzata Michalska-Szymaszek
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Łukasz Mąka
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Anna Baumann-Popczyk
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

lek. wet. Michał Czerwiński
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Wioletta Rożej-Bielicka
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Częścik
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Tomasz Wołkowicz
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

mgr Agnieszka Figas z d. Witek
Streszczenie rozprawy doktorskiej
Recenzja 1
Recenzja 2

Dr Agnieszka Paradowska-Gorycka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład Komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr A. Paradowska-Gorycka
Uchwała o nadaniu dr A. Paradowskiej-Goryckiej stopnia dr hab.

Dr Monika Staniszewska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Staniszewska
Uchwała o nadaniu dr M. Staniszewskiej stopnia dr hab.

Dr Magdalena Wieczorek

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr M. Wieczorek
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego 

Dr Janusz Stańczak

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Skład komisji habilitacyjnej – uzupełnienie 
Harmonogram postępowania habilitacyjnego dr Janusza Stańczaka
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Jolanta Solecka

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postęp hab. dr J. Soleckiej prowadzonego w NIZP-PZH
Uchwała o nadaniu stopnia

Dr Małgorzata Dobrzyńska

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat przedstawiający opis dorobku i osiągnięć w działalności naukowej
Skład komisji habilitacyjnej
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Małgorzaty Dobrzyńskiej 
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Małgorzacie Dobrzyńskiej

Dr Aleksandra Zasada

Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego
Autoreferat
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Aleksandry Zasady
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Aleksandrze Zasadzie

Dr Tomasz Chmielewski

• Wniosek o wszczęcie postępowania habilitacyjnego 
Autoreferat 
Skład komisji habilitacyjnej 
Harmonogram przebiegu postępowania habilitacyjnego dr Tomasza Chmielewskiego
Uchwała o nadaniu stopnia doktora habilitowanego dr Tomaszowi Chmielewskiemu

Skip to content