| Kontakt: pzh@pzh.gov.pl

Projekt PRAISE-U „Prostate cancer Awareness and Initiatives for Screening in the European Union” (pl. “Świadomość raka prostaty i inicjatywy w zakresie badań przesiewowych w Unii Europejskiej”).

Konsorcjum PRAISE-U tworzy 25 instytucji z 12 krajów członkowskich UE. W jego skład wchodzą eksperci z zakresu raka prostaty, decydenci, sieci szpitali, stowarzyszenia medyczne, przedstawiciele pacjentów oraz władz państwowych.

W Polsce partnerami projektu są NIZP PZH – PIB oraz Dolnośląskie Centrum Onkologii, Pulmonologii i Hematologii we Wrocławiu, które pełni rolę ośrodka pilotażowego.

Celem konsorcjum PRAISE-U jest zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności z powodu raka prostaty w krajach europejskich. UE zapewniła już wytyczne dotyczące badań przesiewowych w kierunku raka piersi, szyjki macicy i jelita grubego, co wykazano w wysiłkach konsorcjum w ramach projektów takich jak CanScreen 5 i EU-TOPIA. Konsorcjum PRAISE-U planuje wykorzystać wiedzę wynikającą z innych wskazań do leczenia nowotworów, w tym wykorzystując takie narzędzia, jak systematyczna metodologia zapewniania jakości opracowana przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC), i rozszerzyć ją na raka prostaty.

Projekt PRAISE-U jest podzielony na sześć pakietów roboczych (WP). Cztery podstawowe pakiety prac mają na celu gromadzenie wiedzy, opracowywanie protokołów programów badań przesiewowych, pilotażowe testowanie opracowanych protokołów i ocenę wyników. Dwa nadrzędne pakiety prac stanowią ramy dla całego projektu i obejmują koordynację projektu oraz rozpowszechnianie wyników. Każdy pakiet roboczy opiera się na pracach poprzedniego i razem przyczyniają się do osiągnięcia ostatecznego celu, jakim jest zmniejszenie zachorowalności i śmiertelności na raka prostaty.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie https://uroweb.org/praise-u

Skip to content